กู้เงินทำธุรกิจ SME ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อ SME

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME กู้ง่าย ผ่อนสบาย ธุรกิจไปต่อได้ไม่สะดุด
ยอดขาย < 100 ล้าน วงเงิน < 20 ล้านบาท
  • ยอดขาย < 100 ล้าน วงเงิน < 20 ล้านบาท
  • ยอดขาย > 100 ล้าน วงเงิน > 20 ล้าน
  • สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ยอดขายต่ำกว่า 100 ล้าน วงเงินต่ำกว่า 20 ล้านบาทยอดขายมากกว่า 100 ล้าน วงเงินมากกว่า 20 ล้านสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน


สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME อนุมัติไว กู้ง่าย วงเงินสูง | ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ตอบโจทย์ธุรกิจหลากหลาย เพิ่มความคล่องตัวและเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ อนุมัติไว กู้ง่าย ผ่อนสบาย วงเงินสูง https://krungthai.com/ktb/imgUpload/generalcontent/สินเชื่อSME_640x900px.jpg

ดาวน์โหลด
cover
cover  
(0.01 MB) JPG