เรื่องเด่น

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2567

อัพเดทวันที่ 18 มี.ค. 2567

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ

เสนอขายหุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2567
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A+"
แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable"
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567

อายุ 2 ปี 3 เดือน
อัตราดอกเบี้ย 2.90 - 3.10% ต่อปี
อายุ 5 ปี 9 เดือน
อัตราดอกเบี้ย 3.50 - 3.60% ต่อปี
อายุ 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย 3.70 - 3.80% ต่อปี
อายุ 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย 4.00 - 4.10% ต่อปี
อายุ 12 ปี
อัตราดอกเบี้ย 4.15 - 4.25% ต่อปี

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (ตลอดอายุหุ้นกู้)

เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน)

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

คาดว่าจะเปิดจอง
ภายในเดือนพฤษภาคม 2567

จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ Money Connect by Krungthai

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111


คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษา รายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้, เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน