เรื่องเด่น

เปิดโอกาสลงทุนในต่างประเทศ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย ให้ง่ายกว่าเดิม

อัพเดทวันที่ 27 ก.ย. 2565


        DRx คือ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ประเภทหนึ่ง ที่สามารถซื้อขายเป็นหน่วยย่อยได้ (Fractional Depositary Receipt) หรืออาจกล่าวได้ว่า DRx ก็คือ DR ในเวอร์ชั่น Extra Small นั่นเอง

        ผลิตภัณฑ์ DRx นี้ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงการลงทุนในต่างประเทศได้ง่ายขึ้น ลงทุนไม่มากก็สามารถลงทุนได้ สะดวกสบาย เพราะสามารถซื้อขายเป็นสกุลเงินบาทได้ และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ เสมือนการลงทุนในต่างประเทศโดยตรง ซึ่ง DRx สามารถอ้างอิงกับสินทรัพย์ต่างประเทศได้หลายรูปแบบ เช่น หุ้น, ETF, Infrastructure Fund และ REIT โดยจะทำการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย แต่เวลาเปิดทำการซื้อขายนั้นจะสอดคล้องกับตลาดต่างประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียนอยู่

        ในปัจจุบันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดเวลาทำการของ DRx ไว้ 2 ช่วงเวลา คือ Asia Time Zone | 07.00-17.00 และ US Time Zone | 20.00-04.00 (T+1) 
       
หมายเหตุ:

  • Pre-open 15 นาทีก่อนตลาดเปิด (ผู้ลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งที่ค้างอยู่ได้ในช่วง Pre-open)
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแสดงเครื่องหมาย Halt (H) ในหลักทรัพย์ เพื่อแสดงว่าหลักทรัพย์นั้นอยู่นอกช่วงเวลาทำการ
  • DRx จะปิดทำการตามปฏิทินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ทั้งนี้ หาก SET เปิดทำการแต่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ ผู้ลงทุนยังคงส่งคำสั่งซื้อขายได้ แต่ราคาจะขึ้นอยู่กับ Demand และ Supply ในประเทศ ณ ช่วงขณะนั้นเป็นสำคัญ

        นอกจากจุดเด่นในเรื่องเวลาทำการซื้อขายที่สอดคล้องกับตลาดต่างประเทศแล้ว DRx ยังมีจุดเด่นอื่น ๆ ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์ไทยโดยทั่วไป คือ นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายเป็นจำนวนบาท หรือ เป็นจำนวนหน่วยก็ได้ และหากเป็นจำนวนหน่วย นักลงทุนจะสามารถส่งคำสั่งแบบไม่เต็มหน่วย โดย DRx มีหน่วยย่อยที่สุดเพียง 0.0001 หน่วย และมีช่วงราคา คือ 0.01 บาทในทุกช่วงราคา ทั้งนี้ DRx จะใช้การควบคุมการเคลื่อนไหวของราคาที่เรียกว่า Dynamic Price Band แทนการใช้ การกำหนดช่วงราคาแบบราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling and Floor) ที่ใช้ในกระดานซื้อขายหุ้นไทยในปัจจุบัน (ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเกี่ยวกับ Dynamic Price Band เพิ่มเติมได้ที่ คลิก นอกจากนี้ DRx มีการชำระราคาและส่งมอบแบบ Real Time Settlement ซึ่งแตกต่างจาก DR ที่เป็น T+2


สัญลักษณ์ของ DRx

DRx จะมีความยาวสูงสุดไม่เกิน 11 ตัวอักษร โดยตัวอักษร 8 ตัวแรก คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตัวเลข 2 ตัวถัดไป คือ รหัสของบริษัทผู้ออก DRx และ ตัวอักษร x เพื่อแสดงว่าเป็นหลักทรัพย์ประเภท DRx


สรุปจุดเด่นของ DRx

  • เป็นทางเลือกในการลงทุนในต่างประเทศที่ง่ายและสะดวกสำหรับนักลงทุนไทย ซื้อขายเป็นเงินบาทผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • เงินน้อยก็เริ่มได้ ลงทุนเป็นหน่วยย่อยได้ เริ่มต้นที่ 0.0001 หน่วย
  • จะส่งคำสั่งเป็นจำนวนบาท หรือ จำนวนหน่วยก็ได้
  • ทันสถานการณ์ตลาดโลก เปิดทำการสอดคล้องกับตลาดต่างประเทศ (US Time Zone และ Asia Time Zone)
  • ลงทุนได้ด้วยตัวเอง ผ่านแอปพลิชัน Streaming

จะเริ่มลงทุนอย่างไร?

        สำหรับผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายหุ้นอยู่แล้ว จะต้องเปิดบัญชีเพื่อซื้อขาย DRx เพิ่มเติม ซึ่งเปรียบเสมือนบัญชีย่อยของบัญชีซื้อขายหุ้น โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน Streaming หรือ ติดต่อโบรกเกอร์ของตนเองเพื่อขอเปิดบัญชี DRx แต่หากยังไม่มีบัญชีซื้อขายหุ้น สามารถติดต่อโบรกเกอร์เพื่อขอเปิดบัญชี ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบโบรกเกอร์ที่ให้บริการ DRx ได้ที่ https://www.set.or.th/th/market/product/drx/introduction

การเปิดบัญชี DRx กับโบรกเกอร์ที่ให้บริการผ่านแอปฯ Streamingที่มา : SET

        เนื่องจากบัญชี DRx เป็นบัญชีประเภท Prepaid Account และมีวงเงินซื้อขายแยกออกจากบัญชีหุ้นหลัก นักลงทุนจึงต้องฝากเงินให้พอกับจำนวนเงินที่ต้องการลงทุน โดยการฝากเงินเข้าบัญชี DRx จะต้องทำรายการผ่านช่องทาง QR Payment บนแอปพลิเคชัน Streaming เท่านั้น และหากต้องการถอนเงินออกจากบัญชี DRx ก็จะต้องทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน Streaming ด้วยเช่นกัน

การฝากและถอนเงินของบัญชี DRx


ที่มา : SETที่มา : SET

การส่งคำสั่งซื้อขาย DRx

        ในปัจจุบัน การส่งคำสั่งซื้อขาย DRx จะต้องทำผ่านแอปพลิเคชัน Streaming บน iPhone, iPad และอุปกรณ์ Android เท่านั้น โดยจะใช้วิธีการจับคู่อัตโนมัติ (AOM) เหมือนกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่จะมีคำสั่งเพียง 2 ประเภท คือ Market Order ซึ่งคือคำสั่งแบบให้จับคู่ซื้อขาย ณ ราคาที่ดีที่สุดในตลาดทันที ไม่ต้องตั้งรอ  และ Limit Order เป็นคำสั่งแบบระบุราคาที่ต้องการ

        ทั้งนี้ คำสั่งของ DRx จะมีความแตกต่างจากคำสั่งซื้อขายหุ้นโดยทั่วไป คือ คำสั่งซื้อขายของ DRx ที่ส่งไปแล้วและยังไม่ได้รับการจับคู่จะคงอยู่ในระบบแม้จะข้ามวันก็ตาม (Good-Till-Canceled) นักลงทุนจึงควรทราบในลักษณะพิเศษนี้และควรกดยกเลิกคำสั่งที่ไม่ต้องการแล้วเสมอ นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งเป็นจำนวนหน่วยย่อยได้ เริ่มต้นที่ 0.0001 หน่วย หรือสามารถส่งคำสั่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องการลงทุนก็ได้เช่นกัน โดยช่วงราคาของ DRx คือ 0.01 บาทที่มา : SET

บทบาทของธนาคารกรุงไทย

        ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะเป็นผู้ดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศมาเก็บไว้ เพื่อใช้ออกเป็นผลิตภัณฑ์ DR และ DRx โดยจะนำมาเสนอขายและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        ธนาคารฯ ในฐานะผู้ออกตราสาร (DR Issuer) จะดูแลและตรวจสอบหลักทรัพย์ต่างประเทศให้มีจำนวนเพียงพอกับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และจะดูแล ติดตาม และส่งผ่านผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดจากหลักทรัพย์ต่างประเทศให้แก่ผู้ถือตราสาร เช่น การจ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมในการจัดการหรือนำส่งผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยธนาคารฯ จะติดตามข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการเปิดเผยเป็นสาธารณะในต่างประเทศ และ แจ้งข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่นักลงทุนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของธนาคารฯ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว ธนาคารฯ ยังทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (DR Market Maker) ให้ปริมาณผลิตภัณฑ์ DR และ DRx ที่ธนาคารฯ เป็นผู้ออก มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการซื้อขาย

ดาวน์โหลด

DRx E-Brochure (SET)
DRx E-Brochure (SET)  
(2.21 MB) PDF