เรื่องเด่น

เงินเดือนเท่านี้ ผ่อนคอนโดเท่าไร? เรื่องต้องรู้ก่อนกู้ซื้อคอนโด

อัพเดทวันที่ 17 ส.ค. 2565

เงินเดือนเท่านี้ผ่อนคอนโดเท่าไหร่? ต้องรู้ก่อนกู้ซื้อคอนโด

การซื้อคอนโดมิเนียม อีกทางเลือกสู่การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยสำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วยข้อได้เปรียบเรื่องทำเลที่มักอยู่ใจกลางเมือง ใกล้รถไฟฟ้า และแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทำให้ความต้องการซื้อคอนโดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับใครที่คิดจะกู้ซื้อคอนโด ควรต้องวางแผนให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ เพราะนอกจากการเลือกทำเลที่ตั้งที่สะดวกสบายแล้ว ยังต้องเตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อม รวมทั้งประเมินความสามารถในการผ่อนชำระว่าผ่อนคอนโดเดือนละเท่าไร จึงจะมีเงินเหลือสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน


ประมาณการค่าใช้จ่าย ก่อนผ่อนคอนโด

การกู้ซื้อคอนโดสักห้องไม่ได้มีรายจ่ายแค่เงินดาวน์กับเงินผ่อนคอนโดเท่านั้น แต่ยังมีค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่น ๆ อีกมากที่ต้องรู้และสำรองเงินเอาไว้ ได้แก่ 

 • เงินจอง
 • เงินทำสัญญา
 • เงินดาวน์ ค่าผ่อนดาวน์ (กรณีโครงการกำลังก่อสร้าง) ปกติจะอยู่ที่ 5 - 10% ของราคาคอนโด
 • ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ โดยนำไปจ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน
 • ค่าธรรมเนียมการโอน คิดเป็น 2% ของราคาประเมินจากกรมที่ดิน (ส่วนใหญ่จ่ายคนละครึ่ง อยู่ที่ตกลงกัน) โดยนำไปจ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินเช่นกัน
 • ค่าส่วนกลาง เป็นค่าดูแลพื้นที่ส่วนกลางของคอนโด บางแห่งจะคิดตามขนาดพื้นที่ของห้อง ควรศึกษารายละเอียดและเปรียบเทียบข้อมูลส่วนนี้ก่อนตัดสินใจ เพราะเป็นรายจ่ายที่ต้องตลอดระยะเวลาการครอบครอง
 • ค่าประกันมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า
 • ค่าประกันภัยอาคาร จ่ายในกรณีที่นิติบุคคลของคอนโดมีการทำประกันเอาไว้
 • ค่าขนของย้ายคอนโด หากต้องใช้บริการของบริษัทขนย้าย
 • ค่าออกแบบตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า หากเราซื้อคอนโดที่ไม่ได้แถมเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ใดๆ ก็จำเป็นต้องสำรองเงินส่วนนี้เอาไว้ด้วย


ค่าธรรมเนียมในส่วนของธนาคาร กรณีกู้กับธนาคาร

 • ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ (ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารกำหนด)
 • ค่าประเมินราคา เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อยื่นกู้ซื้อคอนโดกับธนาคาร ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารกำหนด
 • ค่าประกันอัคคีภัย การกู้ซื้อคอนโดจากธนาคารจะต้องทำประกันอัคคีภัยควบคู่กันด้วย ค่าเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับปัจจัย เช่น ทุนประกัน และมูลค่าทรัพย์ ระยะเวลา
 • ค่าประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (ตามความสมัครใจของผู้กู้)

สามารถกู้บ้านร่วมกับใครได้บ้าง


เงินเดือนเท่านี้ ผ่อนคอนโดเดือนละเท่าไร

คำถามแรก ๆ สำหรับคนที่อยากกู้ซื้อคอนโดก็คือ จะซื้อคอนโด ต้องมีเงินเท่าไหร่ และเราจะต้องผ่อนคอนโดเดือนละเท่าไหร่ ถ้าอยากผ่อนคอนโดเดือนละ 5,000 บาท จะได้ไหม หรือหากมีงบน้อย สามารถผ่อนคอนโดเดือนละ 3,000 บาท จะเป็นไปได้หรือไม่ เราแนะนำให้พิจารณาร่วมกับปัจจัยประกอบอื่น ๆ ด้วยดังนี้


1. อายุและระยะเวลากู้

ปกติธนาคารจะปล่อยกู้ให้กับบุคคลได้ 30-40 ปี และอายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี

2. ประวัติการชำระหนี้

มีประวัติการชำระหนี้ดี ผ่อนชำระตรงตามกำหนดสม่ำเสมอ

3. ภาระหนี้สิน

ถือเป็นส่วนสำคัญในการประเมินความสามารถทางการเงินของผู้กู้ โดยธนาคารจะนำข้อมูลหนี้สินไปประกอบการพิจารณาสินเชื่อด้วย สำหรับใครที่ต้องการกู้ซื้อคอนโด ถ้าอยากผ่อนสบาย ๆ ไม่ควรมีหนี้สินรวมเกิน 40% ของรายได้

4. ความสามารถในการผ่อนชำระ

วิธีคำนวณเบื้องต้นว่าจากเงินเดือนและภาระหนี้สินที่มี จะสามารถผ่อนคอนโดได้เดือนละเท่าไร ใช้สูตรดังนี้

เงินเดือน x 40% – หนี้สินที่มีอยู่ = ความสามารถผ่อนชำระ

ตัวอย่าง : เงินเดือน 20,000 บาท มีภาระผ่อนรถยนต์เดือนละ 5,000 บาท
จะคำนวณได้เป็น 20,000 x 40% – 5,000
เท่ากับว่าเรามีความสามารถในการผ่อนคอนโดเดือนละ 3,000 บาท

5. คำนวณวงเงินสูงสุดที่สามารถกู้ได้

เมื่อรู้ความสามารถในการผ่อนชำระแล้ว ให้พิจารณาวงเงินที่เหมาะสมกับเงินเดือนของเรา ซึ่งค่ากลางในการผ่อนคอนโดจะใช้สูตร 1 ล้านบาท : 7,000 บาท ซึ่งจะคำนวณได้ดังนี้

(ความสามารถผ่อนชำระ x 1,000,000) ÷ 7,000 = วงเงินกู้สูงสุด

จากตัวอย่างข้างต้นเรามีความสามารถผ่อนคอนโดเดือนละ 3,000 บาท/เดือน ดังนั้นธนาคารจะปล่อยกู้สูงสุดอยู่ที่ (3,000 x 1,000,000 ) ÷ 7,000 = 428,000 บาท น้อยไปใช่หรือไม่?
คำแนะนำก็คือ ให้รีบชำระหนี้เดิมให้หมดก่อนขอสินเชื่อ ก็จะทำให้สามารถขออนุมัติวงเงินสินเชื่อได้มากขึ้น


แต่หากใครอยากรู้ว่าซื้อคอนโด ต้องมีเงินเท่าไหร่ต่อเดือน ไม่อยากคิดคำนวณสินเชื่อบ้าน* หรือคอนโดให้ปวดหัว สามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากตารางนี้*

เงินเดือน (บาท) ความสามารถในการผ่อน (บาท) วงเงินกู้สูงสุด (บาท)
15,000 6,000 850,000
20,000 8,000 1,140,000
25,000 10,000 1,420,000
30,000 12,000 1,710,000
35,000 14,000 2,000,000
40,000 16,000 2,280,000
45,000 18,000 2,570,000
50,000 20,000 2,850,000
55,000 22,000 3,140,000
60,000 24,000 3,420,000
65,000 26,000 3,710,000
70,000 28,000 4,000,000
75,000 30,000 4,280,000
80,000 32,000 4,570,000

*ตารางประมาณการจากการผ่อนชำระ 30 ปี ซึ่งข้อมูลจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อาชีพ ธนาคารที่ขอสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยขณะนั้น ฯลฯ


เคล็ดลับกู้ซื้อคอนโดให้ได้วงเงินสูง อนุมัติง่าย

สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย อยากผ่อนคอนโดเดือนละ 5,000 บาท สามารถลองทำตามเทคนิคต่อไปนี้

1. ปิดหนี้ แต่งบัญชีให้พร้อม

หากเรามีรายได้ไม่มาก และต้องการกู้ซื้อคอนโดให้ได้วงเงินดี ๆ ควรปิดหนี้ที่มีอยู่ให้หมด เพราะหนี้สินเหล่านั้นจะถูกนำมาประเมินความสามารถในการผ่อนชำระของเรา รวมทั้งตรวจเช็คตัวเลขในบัญชีว่ามีรายได้อย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถช่วยได้

2. เลือกสินเชื่อที่อัตราดอกเบี้ยเหมาะสม

สมัยนี้มีโปรโมชันสินเชื่อมากมายหลากหลายทางเลือก ควรหาข้อมูลให้รอบด้าน อาจมีสินเชื่อที่ดอกเบี้ยบ้านหรือคอนโดดี อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถผ่อนชำระได้ หรือลองหาข้อมูลด้านอื่นๆเพิ่มเติม เช่น เปรียบเทียบดอกเบี้ย การให้วงเงินกู้สูงสุด ค่าธรรมเนียมต่างๆ และงวดผ่อนชำระ เป็นต้น เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

3. หาผู้กู้ร่วม

คนในครอบครัวสามารถช่วยกู้ร่วมกับเราได้ เพื่อให้ธนาคารพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระจากผู้กู้ทั้งหมดร่วมกัน

หากใครที่กำลังมองหาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับกู้ซื้อคอนโดเป็นของตัวเอง ธนาคารกรุงไทยก็มี สินเชื่อบ้าน* ที่ให้คุณผ่อนบ้านกับธนาคาร กับโปรโมชั่นคุ้มค่ามานำเสนอ ด้วยดอกเบี้ยต่ำ ให้วงเงินกู้สูงสุด 100%*  และยังผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี* ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ และธนาคารออกค่าธรรมเนียมจดจำนองให้*

*เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ขอบคุณข้อมูลจาก
finnomena.com


กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 1.67% ต่อปี ถึง MLR -0.75% ต่อปี | อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) อยู่ระหว่าง 5.29% - 5.47% ต่อปี โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 7,700 บาท/เดือน | MLR = 7.05% ต่อปี (ณ วันที่ 20 พ.ย. 66) | อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ | เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เงินเดือนเท่านี้ผ่อนคอนโดเท่าไร? ต้องรู้ก่อนกู้ซื้อคอนโด | ธนาคารกรุงไทย เคล็ดลับกู้ซื้อคอนโดให้ผ่าน ต้องผ่อนคอนโดเดือนละเท่าไรจึงจะเหมาะกับเงินเดือน มาดูการคำนวณค่าใช้จ่ายและวงเงินสูงสุดที่สามารถกู้ได้ https://cms.krungthai/cmsretheme/Download/generalcontent/MediaFile_12993krungthaibusiness-listing.jpg