ข่าวและประกาศ

NO GIFT POLICY กรุงไทย “ไม่รับของขวัญ” สานต่อเจตนารมณ์ “องค์กรคุณธรรม”

อัพเดทวันที่ 1 ธ.ค. 2564

ธนาคารกรุงไทย ขอความร่วมมืองดการให้ของขวัญแก่ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต และปลูกจิตสำนึกพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส พร้อมร่วมขับเคลื่อนธนาคารก้าวสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

กรุงไทยขอขอบคุณและน้อมรับทุกน้ำใจไมตรีที่มีต่อกัน และขอยึดมั่นในเจตนารมณ์ “ไม่รับของขวัญ” ในทุกเทศกาล และในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ขอส่งความปรารถนาดีให้ทุกท่านพบแต่ความสุข สมปรารถนาทุกประการ

คุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ (ประธานกรรมการ)
คุณผยง ศรีวณิช (กรรมการผู้จัดการใหญ่)

แนะนำสำหรับคุณ