ข่าวและประกาศ

ยกระดับฉะเชิงเทราสู่เมืองอัจฉริยะ 5 Smart ครอบคลุมวิถีชีวิตยุคใหม่

อัพเดทวันที่ 19 พ.ย. 2564

“กรุงไทย” ผนึกจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินหน้าสู่ Smart City นำ Digital Platform เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตสู่เมืองอัจฉริยะ 5 ด้าน สร้างเมืองน่าอยู่ คู่วิถีชีวิตแห่งสายน้ำบางประกง ด้วยนวัตกรรมระบบดิจิทัล เปลี่ยนเมืองแปดริ้วสู่สังคมไร้เงินสด พัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ หนุนการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพผ่าน Health Wallet เชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วย Digital Platform และพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐ ขับเคลื่อนฉะเชิงเทราสู่เมืองอัจฉริยะสมบูรณ์แบบ           

ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่ทันสมัย มายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ฉะเชิงเทรา Smart City เมืองน่าอยู่ คู่วิถีชีวิตแห่งสายน้ำบางปะกง” ประกอบด้วย
  1. Smart Economy เศรษฐกิจอัจฉริยะ ผลักดันสู่สังคมไร้เงินสด ด้วยการนำระบบ Smart Market บริการรับชำระเงินด้วยช่องทางดิจิทัลให้กับ 2,200 ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมเปิดตัว “แปดริ้ว อีซี่การ์ด” บัตรอัตลักษณ์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีทั้งบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน (e-Money) สะดวกสบายพกพาเพียงบัตรเดียว ตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์
  2. Smart Mobility ระบบขนส่งอัจฉริยะ ด้วยการพัฒนาระบบ EMV Contactless รองรับการชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด เพียงแตะ สแกน จ่าย ผ่านเครื่อง EDC  บนรถโดยสารปรับอากาศ 20 ที่นั่ง ครอบคลุมการเดินทางในตัวเมือง และมีแผนขยายไปยังผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น อาทิ รถสองแถว และรถตู้โดยสาร
  3. Smart People พลเมืองอัจฉริยะ พัฒนา University Application ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เชื่อมโยงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยกับระบบการทำธุรกรรมดิจิทัลของธนาคาร รองรับทุกไลฟ์สไตล์และกิจกรรมของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ไว้ในที่เดียว เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
  4. Smart Living ความเป็นอยู่อัจฉริยะ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพพื้นฐานตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ ด้วย Health Wallet หรือ กระเป๋าตังสุขภาพ บนแอปพลิเคชันเป๋าตังที่ธนาคารร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
  5. Smart Governance เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ลดขั้นตอน รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำให้เกิดธรรมาภิบาล ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น โครงการ e-Police Station ที่สามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์และจ่ายค่าปรับจราจรผ่านช่องทางของธนาคาร โครงการศาลดิจิทัล e-Filing เพื่อยื่นและรับฟ้องผ่านระบบออนไลน์ของศาลยุติธรรม พร้อมระบบชำระค่าธรรมเนียม และโครงการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น เป็นต้น


นอกจากนี้ ธนาคารได้ร่วมสืบสานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยสนับสนุนการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร ปีที่ 131 และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่หน้าศาลากลางจังหวัด โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน และ ศ.(พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมธนาคารกรุงไทยร่วมงาน ทั้งนี้ ธนาคารได้ร่วมขบวนแห่ภายใต้แนวคิด “วายุภักษ์เทวา นาคาธิบดี ศรีบางปะกง” นำโดย อแมนด้า ออบดัม พร้อมเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งและร้านค้าที่มีชื่อเสียงในจังหวัด ในงานกว่า 400 ร้าน  ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย
แบบไร้เงินสด ผ่านการสแกน QR Code เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ทีม Marketing Strategy
19 พฤศจิกายน 2564  

แนะนำสำหรับคุณ