บริการรับชำระค่าปรับจราจรผ่านแอพพลิเคชัน Krungthai NEXT

บริการรับชำระค่าปรับผ่านระบบออนไลน์

จ่ายค่าปรับจราจรอัตราไหน ก็สะดวก ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน
เพียงแค่ใช้แอปฯ Krungthai NEXT หรือ แอปฯ เป๋าตัง จ่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
ประหยัดเวลาในการเดินทาง
ไม่ต้องไปชำระค่าปรับจราจรที่สถานีตำรวจ
checkimg
ง่าย ด้วยช่องทางที่หลากหลาย
แค่จ่ายค่าปรับจราจรผ่าน ATM, แอปฯ Krungthai NEXT, แอปฯ เป๋าตัง, สาขาธนาคาร, ตู้บุญเติม CenPay ที่ทำการไปรษณีย์ไทย หรือจุดที่มีสัญลักษณ์  ทั่วประเทศ
checkimg
สะดวก
จ่ายค่าปรับจราจรได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่ต้องกังวลเรื่องใบแจ้งค่าปรับจราจร

อัตราค่าธรรมเนียมค่าปรับจราจร

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าปรับจราจรออนไลน์ ผ่านช่องทางต่างๆ

ช่องทางให้บริการ
ค่าธรรมเนียมต่อรายการ (บาท)
สาขาธนาคาร
20
เครื่อง ATM/ADM
15
แอปฯ Krungthai NEXT
-
แอปฯ เป๋าตัง
-
จุดรับชำระเงินต่างๆ เช่น ตู้บุญเติม และ CenPay
20
ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
15

รายละเอียดการให้บริการ
 • จ่ายค่าปรับจากใบสั่งได้ (ใบสั่งจากกล้องจราจร, ใบเตือนทุกชนิดที่มีบาร์โค้ดและเครื่องหมาย PTM) ที่มีข้อความระบุว่า “สามารถชำระได้ที่ช่องทางของธนาคารกรุงไทย”
 • สะดวกทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นสาขาธนาคาร ตู้ ATM, แอปฯ Krungthai NEXT, แอปฯ เป๋าตัง, ตู้บุญเติม CenPay และที่ทำการไปรษณีย์ไทย
 • เก็บสลิปเพื่อเป็นหลักฐาน
 • เอกสาร/สลิป/ข้อความ sms ใช้เป็นหลักฐาน ระบบจะบันทึกข้อมูลค่าปรับอัตโนมัติ ไม่ต้องส่งหลักฐานไปที่สถานีตำรวจอีก
*การชำระใบสั่งแบบเล่ม จะชำระได้หลังวันที่ได้รับใบสั่งไปแล้ว 2 วันทำการ
ข้อแนะนำการใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 • เก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวไว้กับตัวเอง
 • ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้คนอื่นทราบ
 • ไม่เขียนหรือจดรหัสผ่านไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย
 • ทำลายเอกสารรหัสผ่านและเปลี่ยนรหัสผ่านเสมอ
 • ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเป็นประจำ
 • ออกจากระบบหลังทำรายการเสร็จสิ้นทุกครั้ง
 • ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่น่าเชื่อถือทางอินเตอร์เน็ต

จ่ายค่าปรับออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน | KTB บริการรับชำระค่าปรับผ่านระบบออนไลน์ จ่ายค่าปรับออนไลน์ ง่ายนิดเดียว แค่จ่ายผ่าน ATM, Krungthai NEXT, ตู้บุญเติม และสาขาทั่วประเทศ ใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง จ่ายค่าปรับจราจร, จ่ายค่าปรับผ่านแอป, ค่าปรับ, จ่ายค่าปรับผ่านธนาคาร, จ่ายค่าปรับกรุงไทย

คำถามที่พบบ่อย

ให้ผู้ชำระประสานงานติดต่อกลับสถานีตำรวจที่ออกใบสั่ง

ให้ผู้ชำระประสานงานติดต่อสถานีตำรวจที่ออกใบสั่ง เพื่อแก้ไขค่าปรับให้ถูกต้อง

แสดงใบสั่งหรือสำเนาใบสั่งที่มีบาร์โค้ดระบุไว้พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หากเป็นชาวต่างชาติ สาขาธนาคารกรุงไทย กรณีจ่ายค่าปรับจราจร ผ่าน ATM, แอปฯ Krungthai NEXT และ แอปฯ เป๋าตัง ให้ระบุหมายเลขใบสั่ง 13 หลัก

ไม่ได้ ต้องชำระค่าปรับจราจรเต็มจำนวนตามที่ระบบแจ้งมา

ได้ โดยกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแทน ลงในช่อง Ref 2

หากกดชำระแล้ว ไม่พบใบสั่งในการชำระต้องทำอย่างไร

ให้ผู้ชำระประสานงานติดต่อกลับสถานีตำรวจที่ออกใบสั่ง

หากจำนวนค่าปรับในระบบที่ชำระไม่ตรงกับใบสั่ง จะต้องทำอย่างไร

ให้ผู้ชำระประสานงานติดต่อสถานีตำรวจที่ออกใบสั่ง เพื่อแก้ไขค่าปรับให้ถูกต้อง

การชำระค่าปรับจราจรจะต้องแสดงเอกสารอะไรบ้าง?

แสดงใบสั่งหรือสำเนาใบสั่งที่มีบาร์โค้ดระบุไว้พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หากเป็นชาวต่างชาติ สาขาธนาคารกรุงไทย กรณีจ่ายค่าปรับจราจร ผ่าน ATM, แอปฯ Krungthai NEXT และ แอปฯ เป๋าตัง ให้ระบุหมายเลขใบสั่ง 13 หลัก

สามารถแบ่งชำระหรือลดค่าปรับจราจร ได้หรือไม่?

ไม่ได้ ต้องชำระค่าปรับจราจรเต็มจำนวนตามที่ระบบแจ้งมา

กรณีชื่อ-นามสกุล ของผู้ยื่นชำระค่าปรับที่สาขา ไม่ตรงกับที่แสดงในใบสั่ง สามารถชำระค่าปรับจราจร ได้หรือไม่?

ได้ โดยกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแทน ลงในช่อง Ref 2