บริการรับชำระค่าปรับผ่านระบบออนไลน์

บริการรับชำระค่าปรับผ่านระบบออนไลน์

จ่ายค่าปรับออนไลน์ ง่ายนิดเดียว ใหม่! เพิ่มจุดรับชำระ ณ
ที่ทำการไปรษณีย์กว่า 900 จุด
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ประหยัดเวลาในการเดินทาง
ไม่ต้องไปชำระที่สถานีตำรวจ
checkimg
ง่าย ด้วยช่องทางที่หลากหลาย
แค่จ่ายผ่าน ATM, Krungthai NEXT, สาขาธนาคาร, ตู้บุญเติม CenPay ที่ทำการไปรษณีย์ไทย หรือจุดที่มีสัญลักษณ์  ทั่วประเทศ
checkimg
สะดวก
ใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
บริการรับชำระค่าปรับผ่านระบบออนไลน์
อัตราค่าธรรมเนียม

ช่องทางให้บริการ
ค่าธรรมเนียมต่อรายการ (บาท)
สาขาธนาคาร
20
เครื่อง ATM/ADM
15
Krungthai NEXT
-
จุดรับชำระเงินต่างๆ เช่น ตู้บุญเติม และ CenPay
20
ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
15

รายละเอียดการให้บริการ
 • จ่ายค่าปรับจากใบสั่งได้ (ใบสั่งจากกล้องจราจร, ใบสั่งแบบเล่มที่ไม่ถูกยึดใบขับขี่*, ใบเตือนทุกชนิดที่มีบาร์โค้ดและเครื่องหมาย PTM) ที่มีข้อความระบุว่า “สามารถชำระได้ที่ช่องทางของธนาคารกรุงไทย”
 • สะดวกทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นสาขาธนาคาร ตู้ ATM, Krungthai NEXT, ตู้บุญเติม CenPay และที่ทำการไปรษณีย์ไทย
 • เก็บสลิปเพื่อเป็นหลักฐาน
 • เอกสาร/สลิป/ข้อความ sms ใช้เป็นหลักฐาน ระบบจะบันทึกข้อมูลค่าปรับอัตโนมัติ ไม่ต้องส่งหลักฐานไปที่สถานีตำรวจอีก
*การชำระใบสั่งแบบเล่ม จะชำระได้หลังวันที่ได้รับใบสั่งไปแล้ว 2 วันทำการ
ข้อแนะนำการใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 • เก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวไว้กับตัวเอง
 • ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้คนอื่นทราบ
 • ไม่เขียนหรือจดรหัสผ่านไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย
 • ทำลายเอกสารรหัสผ่านและเปลี่ยนรหัสผ่านเสมอ
 • ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเป็นประจำ
 • ออกจากระบบหลังทำรายการเสร็จสิ้นทุกครั้ง
 • ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่น่าเชื่อถือทางอินเตอร์เน็ต

จ่ายค่าปรับออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน | KTB บริการรับชำระค่าปรับผ่านระบบออนไลน์ จ่ายค่าปรับออนไลน์ ง่ายนิดเดียว แค่จ่ายผ่าน ATM, Krungthai NEXT, ตู้บุญเติม และสาขาทั่วประเทศ ใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง จ่ายค่าปรับจราจร, จ่ายค่าปรับผ่านแอป, ค่าปรับ, จ่ายค่าปรับผ่านธนาคาร, จ่ายค่าปรับกรุงไทย

คำถามที่พบบ่อย

แสดงใบสั่งหรือสำเนาใบสั่งที่มีบาร์โค้ดระบุไว้พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หากเป็นชาวต่างชาติ สาขาธนาคารกรุงไทย กรณีจ่ายผ่าน ATM และ Krungthai NEXT ให้ระบุหมายเลขใบสั่ง 13 หลัก

สามารถพิมพ์ Statement เพื่อเป็นหลักฐานแทนได้

ได้ โดยกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแทน ลงในช่อง Ref 2

ไม่ได้ ต้องชำระค่าปรับเต็มจำนวนตามที่ระบบแจ้งมา