ข่าวและประกาศ

รายงานสถานการณ์โควิด-19

อัพเดทวันที่ 6 ต.ค. 2564
ธนาคารกรุงไทย ขอรายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

พนักงานปฏิบัติงานที่ สาขาสุขุมวิท 93 จำนวน 1 ราย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยพนักงานปฏิบัติงานที่สาขาในวันที่ 21-24 วันที่ 27-28 กันยายน 2564 และวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 

พนักงานปฏิบัติงานที่ สาขาศรีย่าน ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย โดยพนักงานปฏิบัติงานที่สาขาในวันที่ 27-30 กันยายน 2564 วันที่ 1 และวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 

ธนาคารได้ดำเนินการตามมาตรการดังนี้
  1. ปิดพื้นที่ สาขาศรีย่าน เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.31 น. 
  2. สืบประวัติพนักงานในช่วงก่อนตรวจพบเชื้ออย่างละเอียดและให้พนักงานที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อซึ่งมีความเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรอง รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยเป็นระยะเวลาเวลา 14 วัน และติดตามรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด
  3. รายงานกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ธนาคารได้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพิ่มมาตรการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานทุกแห่ง และเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ธนาคารแจ้งให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย หรือ Work From Home (WFH) โดยให้พนักงานเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น และเพิ่มมาตรการคัดกรองการเข้าตัวอาคารสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาอย่างเข้มงวด 

ทีม Marketing Strategy
6 ตุลาคม 2564