ข่าวและประกาศ

กรุงไทย” แจ้งพนักงานติดโควิด-19 จำนวน 11 ราย

อัพเดทวันที่ 2 พ.ค. 2564

ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งให้ทราบกรณีพนักงานธนาคาร ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 11 ราย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาตัว มีรายละเอียดดังนี้

กรุงเทพฯ          สำนักงานใหญ่ อาคารสุขุมวิท ชั้น 19       จำนวน       1   ราย

                        อาคารไสวบราวน์ 2                               จำนวน       1   ราย

                        สาขาสะพานขาว                                   จำนวน       3   ราย

                        สาขาการท่าเรือแห่งประเทศไทย              จำนวน       3   ราย     

สมุทรปราการ    สำนักงานเขตบางพลี                             จำนวน       1   ราย

ปทุมธานี           สาขาสเปลล์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต             จำนวน       1   ราย

สมุทรสาคร       ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศสมุทรสาคร            จำนวน       1   ราย     

ธนาคารได้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขโดยปิดพื้นที่ทำความสะอาดอาคารที่พบผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูง พร้อมเพิ่มมาตรการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานสาขาทุกแห่ง และให้พนักงานที่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูง เข้ารับการตรวจหาเชื้อและปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย เป็นระยะเวลาเวลา 14 วัน และติดตามการรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ธนาคารแจ้งให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย  หรือ Work From Home (WFH) โดยควบคุมสัดส่วนการเข้าปฏิบัติงานในอาคารสำนักงานใหญ่ ไม่เกิน 20-25% และเพิ่มมาตรการคัดกรองการเข้าตัวอาคารสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาอย่างเข้มงวด

ธนาคารตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขั้นสูงสุด โดยดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


ทีม Marketing Strategy

2 พฤษภาคม 2564