ข่าวและประกาศ

“กรุงไทย” แจ้งพนักงานติดโควิด-19

อัพเดทวันที่ 16 เม.ย. 2564

       ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า ธนาคารได้รับรายงานว่า พนักงานธนาคารได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 9 ราย ปัจจุบันเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายที่  1  ปฏิบัติงานที่ชั้น 11 อาคารนานาเหนือ มีประวัติเดินทางออกนอกพื้นที่ไปยังจังหวัดเชียงใหม่

รายที่  2 ปฎิบัติงานที่ชั้น 19 อาคารสุขุมวิท  มีประวัติพบปะผู้ติดเชื้อโควิด-19

รายที่  3 ปฏิบัติงานที่ชั้น 9 อาคารนานาเหนือ มีประวัติเข้าประชุมร่วมกับผู้ติดเชื้อโควิด-19

รายที่  4 ปฏิบัติงานที่ชั้น 13 อาคารนานาเหนือ มีประวัติทำงานใกล้ชิดกับพนักงานกลุ่มเสี่ยง

รายที่  5 ปฎิบัติงานที่สาขาหัวตะเข้ มีประวัติพบปะเพื่อนที่ไปสังสรรค์ในย่านทองหล่อ

รายที่  6  ปฏิบัติงานที่สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีประวัติไปสถานบันเทิงในจังหวัดอุบลราชธานี

รายที่  7  ปฏิบัติงานที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศเชียงใหม่ อาคารข่วงสิงห์ มีประวัติไปสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่

รายที่  8  ปฏิบัติงานที่สาขาสี่แยกพระยาศรี มีประวัติไปสถานบันเทิงเขตบางกอกน้อย

รายที่  9  ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตคันนายาว มีอาการไม่สบาย ตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19

ธนาคารจึงได้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้  

  1. ให้พนักงานที่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูง เข้ารับการตรวจคัดกรอง และปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย เป็นระยะเวลาเวลา 14 วัน และติดตามการรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด
  2. แจ้งไปยังกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. ทำความสะอาดพื้นที่อาคารที่พบผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูง และเพิ่มมาตรการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานสาขาทุกแห่ง
  4. ให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยหรือ Work From Home (WFH) ควบคุมสัดส่วนการเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานของพนักงานในหน่วยงานสำนักงานใหญ่ไม่เกิน 20-25% โดยให้พนักงานเข้ามาปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ธนาคารตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


ทีม Marketing Strategy
16 เมษายน 2564