ข่าวและประกาศ

“บีซีไอ” หนุน “กรมบัญชีกลาง”ยกระดับการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดบริการ e-LG ในหน่วยงานภาครัฐครั้งแรก

อัพเดทวันที่ 14 ธ.ค. 2563

       กรมบัญชีกลางร่วมกับ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ หรือ  e-LG ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)เป็นครั้งแรก  เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ภายใน 10 นาที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความโปร่งใส โดยบีซีไอตั้งเป้าขยายบริการ e-LG ให้ครอบคลุม 80%  ของหนังสือค้ำประกันในประเทศภายใน 5 ปี

       นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานราชการแห่งแรกที่มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการขอหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) ผ่านเทคโนโลยี Blockchain เพื่อช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการข้อมูลมากขึ้น อีกทั้ง ยังช่วยให้การบริการมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถอนุมัติรายการได้เร็วสุดภายใน 10 นาทีจากเดิมที่ต้องใช้เวลากว่า 3-7 วัน ตอกย้ำการให้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และยังช่วยลดการใช้กระดาษ ลด Carbon Footprint เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วย

       นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีในความร่วมมือในครั้งนี้ พร้อมเปิดเผยว่า  การร่วมพัฒนาบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ e-GP ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน ระหว่างกรมบัญชีกลาง และ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด นับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของประเทศ ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภาคธุรกิจ แต่รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ  สอดคล้องกับพันธกิจหลักของธปท.ในการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการทางการเงินดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ            

       นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า บริษัท บีซีไอ ภายใต้ความร่วมมือของของธนาคารพาณิชย์ 6 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในภาคธุรกิจและภาครัฐ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ ให้สามารถเติบโตได้ในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล

       ล่าสุด บีซีไอ ได้ร่วมกับกรมบัญชีกลาง  พัฒนาการให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-LG ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐบนระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของหน่วยงานราชการที่จะเปิดให้มีการใช้ e-LG ทำให้การยื่นหนังสือรับรองกับภาครัฐมีความสะดวกมากขึ้น 

       “สมาคมธนาคารไทยและบีซีไอ  ได้สนับสนุนบริการ e-LG บนเทคโนโลยีบล็อกเชนมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีธนาคารที่เข้าร่วมให้บริการแล้ว 16 ธนาคาร และมีแผนจะรองรับไปยังธนาคารพันธมิตรให้ครบทั้ง 26 ธนาคารในอนาคต  โดยปัจจุบันมีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นผู้รับหนังสือค้ำประกันกว่า  10  แห่ง โดยกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานล่าสุดแห่งที 11 โดยบีซีไอตั้งเป้าจะขยายบริการให้ครอบคลุม 80%  ของหนังสือค้ำประกันในประเทศทั้งหมด ภายใน 5 ปี จากปัจจุบันมีการใช้หนังสือค้ำประกันอยู่ 500,000  ฉบับต่อปี วงเงินรวมกว่า 1.35 ล้านล้านบาท”


ทีม Marketing Strategy
14 ธันวาคม 2563

แนะนำสำหรับคุณ