สินเชื่อ SME เพื่อคู่ค้าภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
อนุมัติทันใจ รับหนังสือค้ำประกันใน 1 วัน

ออกหนังสือค้ำประกันยื่นซองประกวดราคา และ/หรือหนังสือค้ำประกันการทำสัญญาต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ได้อย่างรวดเร็ว

สนับสนุนผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง หรือจัดซื้อหรือจัดจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการจนสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ


จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
  • วงเงินค้ำประกันสูงสุด 5 เท่า
  • รับหนังสือค้ำประกันทันใจ 1 วัน อนุมัติ
  • เพิ่มสภาพคล่องด้วย Pre Finance สูงสุด 30% ของมูลค่าโครงการ
  • พร้อมรับซื้องวดงาน Post Finance สูงสุด 90% ของมูลค่าสุทธิในแต่ละงวด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น
  • มีประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้าง หรือจัดซื้อ หรือ จัดจ้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยต้องมีประสบการณ์ในการรับงานจากหน่วยงานราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ไม่มีประวัติการทิ้งงาน หรือถูกเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายจากหน่วยงานราชการ และ / หรือ รัฐวิสาหกิจ

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

สสว. ขอเชิญชวน SME ขึ้นทะเบียน เพื่อเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี ที่ "thaismegp.com"

สินเชื่อ SME เพื่อคู่ค้าภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รับหนังสือค้ำประกันใน 1 วัน | ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหรือจัดซื้อจัดจ้างกับราชการ/รัฐวิสาหกิจ วงเงินค้ำประกันสูงสุด 5 เท่า รับหนังสือค้ำประกันใน 1 วัน https://krungthai.com/Download/generalcontent/MediaFile_13474GOV-listing2.jpg

ดาวน์โหลด
สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  
(0.08 MB) JPG