ข่าวและประกาศ

กองทัพบกมุ่งพัฒนาข้าราชการในสังกัดผ่านการบริหารจัดการทางการเงินแบบครบวงจร

อัพเดทวันที่ 10 ก.ย. 2563

       วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้บริการจัดการทางการเงินและบริการด้านสิทธิกำลังพลการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการกองทัพบก และการให้บริการโครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทัพบก (กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก รวมสวัสดิการทหารบก อทบ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของกองทัพบก พร้อมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการในสังกัด โดยมี นายประสงค์ พูนธเนศ​​ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย เป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้

       พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ เปิดเผยว่า ตามเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ข้าราชการกองทัพบก มีหลักประกันชีวิตด้วยการออมเงินตั้งแต่เริ่มต้นรับราชการ เพื่อให้มีเงินเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตภายหลังจากที่พ้นสภาพจากข้าราชการ ซื้อที่อยู่อาศัย หรือการดำรงชีวิตอื่นๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้คิดริเริ่มดำเนินโครงการนี้ขึ้นมา โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐที่มีศักยภาพ มั่นคง และโปร่งใส มาช่วยดำเนินการในเรื่องนี้ เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในสังกัด โครงการนี้มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่กำลังพลของกองทัพบกเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

       ด้าน นายผยง ศรีวณิช กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยเป็นหนึ่งในธนาคารที่มุ่งให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรแก่ทุกกลุ่มบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อย ผู้อยู่ในวัยเกษียณ นักศึกษา ข้าราชการพนักงานทั่วไป หรือเจ้าของกิจการ โดยในครั้งนี้ธนาคารให้บริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรกับกองทัพบก เช่น บริการบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการ (สินเชื่อข้าราชการ) และกำลังพลที่ใช้บริการบัญชีเพื่อรองรับการจ่ายตรงเงินเดือนจากกรมบัญชีกลางผ่านธนาคารกรุงไทย นอกจากนี้ยังมีบริการครอบคลุมด้านอื่นๆ เช่น Smart Healthcare and Wellness สำหรับกลุ่มโรงพยาบาลในสังกัด รวมถึง Smart RTA Academy สำหรับสถานศึกษาในสังกัด เป็นต้น


ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
9 กันยายน 2563

แนะนำสำหรับคุณ