ข่าวและประกาศ

กรุงไทยจัดอบรมสร้างพฤติกรรมพึงประสงค์สู่องค์กรคุณธรรม
อัพเดทวันที่ 27 พ.ค. 2562

    นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อโครงการกรุงไทยคุณธรรม ในการอบรมหลักสูตรการกำหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ รุ่นที่ 1/2562 โดยมี นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

       

ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
27 พฤษภาคม 2562

แกลเลอรี่
แนะนำสำหรับคุณ