ข่าวและประกาศ

เพิ่มทางเลือกให้ผู้ฝากเงิน ออกบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน ดอกเบี้ยสูงจุใจ เงินยูโร รับดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี

อัพเดทวันที่ 25 มี.ค. 2567


“กรุงไทย” เพิ่มทางเลือกให้ผู้ฝากเงิน ออกบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน ดอกเบี้ยสูงจุใจ เงินยูโร รับดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี และเงินปอนด์ รับดอกเบี้ย 4.60 % ต่อปี ทั้งลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจ


ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มทางเลือกการบริหารจัดการทางการเงิน ให้กับผู้ฝากเงินสกุลต่างประเทศ ด้วยบริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ประเภทเงินฝากประจำ ระยะเวลา 3 เดือน ประกอบด้วยเงินฝากประจำสกุลเงินยูโร (EUR) รับอัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี และเงินฝากประจำสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) รับอัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี ทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ


สำหรับลูกค้าบุคคลรับเอกสิทธิ์เพิ่ม 2 ต่อ

ต่อที่ 1 ยกระดับสถานะสมาชิกพิเศษ (Fast Track) ของ Krungthai Iconic และ Krungthai Precious+ เมื่อฝากเงินตามเงื่อนไข ดังนี้

  • รับสถานะสมาชิก Krungthai Iconic และรับสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต KTC-Krungthai Iconic เมื่อมียอดเงินฝากสะสม สกุลเงินยูโรตั้งแต่ 26,000 ยูโรขึ้นไป หรือ ยอดเงินฝากสะสมสกุลเงินปอนด์ฯ ตั้งแต่ 22,000 ปอนด์ ขึ้นไป
  • รับสถานะสมาชิก Krungthai Precious+ และรับสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต KTC-Krungthai Precious+ เมื่อมียอดเงินฝากสะสมสกุลยูโร ตั้งแต่ 130,000 ยูโรขึ้นไป หรือ มียอดเงินฝากสะสม สกุลเงินปอนด์ ฯ ตั้งแต่ 110,000 ปอนด์ ขึ้นไป


ต่อที่ 2 ต่อยอดความมั่งคั่ง
ด้วยผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย เมื่อบัญชีเงินฝากประจำ EUR 3.25% ต่อปี หรือ GBP 4.60% ต่อปี ครบกำหนด 3 เดือน ทั้งการออมและการลงทุนครบวงจร อาทิ การลงทุนในหุ้นต่างประเทศระดับโลกผ่านตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR หรือ DRx) การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์กรุงไทย (Structured Notes) สกุลเงินบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ แบบคุ้มครองเงินต้นเต็มจำนวนและบางส่วน เลือกลงทุนในทองคำออนไลน์ด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ผ่านบริการ Gold Wallet ในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ลงทุนในกองทุนรวม Krungthai World Class Series และกองทุนเด่นจาก 7 บลจ. ชั้นนำกว่า 200 กองทุนทั่วโลกผ่าน NEXT Invest บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT


ผู้สนใจสามารถฝากเงินได้หลายช่องทาง ทั้ง โอนเงินสกุลเงินยูโร หรือ ปอนด์ฯ จากต่างประเทศ เพื่อเข้าบัญชี FCD โอนเงินระหว่างบัญชี FCD ภายในธนาคาร โอนเงินจากบัญชี FCD ต่างธนาคาร ฝากด้วยธนบัตร ดราฟท์และเช็คต่างประเทศสกุลเงินยูโร และปอนด์ฯ พร้อมลงทะเบียนรับอัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี สำหรับบัญชีเงินฝากยูโร และดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี สำหรับบัญชีเงินฝากปอนด์ฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยลูกค้าบุคคล ติดต่อ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 และลูกค้าธุรกิจ ติดต่อ Krungthai Corporate Contact Center โทร. 02-111-9999 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://krungthai.com/link/fcd-fixed3m-euro-pr


ทีม Marketing Strategy 
25 มีนาคม 2567