สินเชื่อระยะยาว

สินเชื่อธุรกิจแบบไหนที่เหมาะกับคุณ
กรุงไทยแฟ็กเตอริง
  • สินเชื่อระยะยาว
  • สินเชื่อหมุนเวียน
  • สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า
  • สินเชื่อโครงการพิเศษ
  • การค้ำประกัน
  • สินเชื่อกรุงไทย Supply Chain
  • กรุงไทยแฟ็กเตอริง