กลับไปก่อนหน้า

เลือกแผนปลดหนี้ที่ต้องการ

ตั้งเป้าหมายปลดหนี้...ให้มีเงินเก็บ

จำนวนเงินที่ต้องการปลดหนี้

บาท
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

เป้าหมายปลดหนี้ (กี่ปี)

กรุณาเลือกข้อมูล

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

กรุณาเลือกข้อมูล

หมายเหตุ

เครื่องมือคำนวณเป้าหมายทางการเงินต่างๆ เป็นเพียงการคำนวณเพื่อการวางแผนทางการเงินเฉพาะบุคคล ซึ่งข้อมูลผลลัพธ์ที่ท่านได้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงถึงความสำเร็จของเป้าหมายทางการเงินนั้นๆ รวมถึงข้อมูลผลลัพธ์ดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ กับทางธนาคารได้