กรุงไทยทิพยมิตร

กรุงไทยทิพยมิตร

คุ้มปัง ให้ความคุ้มครองหลากหลาย เพิ่มทุนประกันภัยแตกต่าง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
จ่ายเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดราชการประจำปี
checkimg
จ่ายเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ
checkimg
ค่าปลงศพจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
checkimg
จ่ายค่าเดินทางไปพบแพทย์เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ
checkimg
คุ้มครองทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
ที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย(ความคุ้มครองมาตรฐานอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย)

กรุงไทยทิพยมิตร
แผนประกันและความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
1.1 อุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมจาการฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
500,000 600,000 700,000 1 ล้าน
1.2 ฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
50,000 50,000 100,000 100,000
1.3 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000 50,000 100,000 100,000
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุสาธารณะ (ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ ลิฟท์ หรืออยู่ในอาคารสาธารณะ เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 หรือ 1.2)
500,000 600,000 700,000 1 ล้าน
3. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นในวันหยุดหยุดราชการประจำปี (ไม่รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์) (เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 หรือ 1.2)
500,000 600,000 700,000 1 ล้าน
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) อุบัติเหตุทั่วไป และขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
10,000 10,000 10,000 10,000
5. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุ (เพิ่มเติมจากข้อที่ 3) (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) อุบัติเหตุทั่วไป และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
10,000 10,000 10,000 10,000
6. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย ชดเชยวันละ (สูงสุดไม่เกิน 730 วัน) อุบัติเหตุทั่วไปและการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
500 600 1,000 1,200
7. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (กรณีการเดินทางไปรับษาตัวที่โรงพยาบาล สถาพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก อันเนื่องจากอุบัติเหตุ)
ต่อครั้งการเดินทาง (1 ครั้งต่อวัน)
300 400 500 600
รวมสูงสุดไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี
3,000 4,000 5,000 6,000
8. ผลประโยชน์ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)
10,000 10,000 10,000 10,000
9. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย (ความคุ้มครองมาตรฐานอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย)
300,000 300,000 300,000 300,000
สำหรับลูกค้าแรกเข้า อายุ 20 - 50 ปี
(รายเดือน / รายปี)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
เบี้ยรวม รายเดือน
500 600 750 850
เบี้ยประกันภัยส่วนที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
144 162 162 172
เบี้ยรวม รายปี
5,850 7,050 8,850 10,050
เบี้ยประกันภัยส่วนที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1,717 1,937 1,943 2,067
สำหรับลูกค้าแรกเข้า อายุ 51 - 60 ปี
(รายเดือน / รายปี)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
เบี้ยรวม รายเดือน
550 650 800 900
เบี้ยประกันภัยส่วนที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
156 171 169 172
เบี้ยรวม รายปี
6,450 7,650 9,450 10,650
เบี้ยประกันภัยส่วนที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1,869 2,053 2,019 2,058

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกัน
  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิต หรือมีบัญชีกับธนาคารกรุงไทย
  • อายุรับประกันภัย 20-60 ปี
  • ไม่รับประกันภัย สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพ คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมงหรืออาชีพที่ทำงานในทะเล พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกรและคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง นักแข่งรถ นักแสดง นักกีฬาอาชีพ นักข่าว ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา
  • ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยนี้ จำหน่ายผ่านช่องทางโทรศัพท์เท่านั้น
ข้อควรรู้
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548

คำถามที่พบบ่อย

บริษัทให้ความคุ้มครองทันที ที่สามารถตัดค่าเบี้ยประกันภัยตามความประสงค์ของท่านได้ และจะนำส่งกรมธรรม์ประกันภัยมายังท่านภายใน 15 วันทำการ

โครงการกรุงไทยทิพยมิตร ให้ความคุ้มครองด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น ตลอดระยะเวลาโครงการโดยไม่มีการขึ้นเบี้ยประกันภัยในการต่ออายุการประกันภัยแต่อย่างใด

เพียงแต่ท่านแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เพียง 4 ข้อเท่านั้น ซึ่งหากผ่านเงื่อนไข บริษัทฯสามารถยืนยันการรับประกันภัยต่อท่านได้ทันที