บริการ Krungthai VTM

บริการ Krungthai VTM

รูปแบบใหม่ของสาขา Virtual Branch ทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์
เสมือนการทำธุรกรรมที่สาขา
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สบาย
ไม่ต้องต่อคิวที่สาขาทั่วไป
checkimg
ง่าย
มีพนักงานค่อยช่วยเหลือ
checkimg
ล้ำสมัย
ทำรายการผ่าน VDO Call (Face to Face)
checkimg
สามารถเปิดบัญชี ออกบัตร ATM บัตร DEBIT ชำระเงิน โอนเงิน สมัครใช้บริการต่างๆ ของธนาคารได้
อัตราค่าธรรมเนียม

การยืนยันใช้บริการผ่านเครื่อง VTM วงเงินทำรายการต่อวัน
โอนข้ามเขตเพื่อเปิดบัญชีใหม่
ATM + PIN วงเงินภายในบัตร
ยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการโอนข้ามเขต
Net ID + Password Internet Banking โอนบัญชีตัวเอง Available
ยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการโอนข้ามเขต
ออกบัตร ATM และ บัตร DEBIT
ATM + PIN -
ค่าธรรมเนียมตามประเภทบัตรที่ธนาคารให้บริการที่สาขา
Net ID + Password Internet Banking -
ค่าธรรมเนียมตามประเภทบัตรที่ธนาคารให้บริการที่สาขา
สมัครใช้บริการ Internet Banking
ATM + PIN -
ไม่คิดค่าบริการ
Net ID + Password Internet Banking -
ไม่คิดค่าบริการ
สมัครใช้บริการ SMS Alert
ATM + PIN Available
ค่าบริการ 15 บาท ต่อเดือนต่อบัญชี ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขของธนาคาร
Net ID + Password Internet Banking Available
ค่าบริการ 15 บาท ต่อเดือนต่อบัญชี ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขของธนาคาร
โอนเงินระหว่างบัญชีกรุงไทย ภายในเขต
ATM + PIN วงเงินภายในบัตร และโอนภายในบัตร Available
ไม่คิดค่าบริการ
Net ID + Password Internet Banking วงเงินตามประเภทลูกค้า และโอนบัญชีตัวเอง Available
ไม่คิดค่าบริการ
โอนเงินข้ามเขต
ATM + PIN วงเงินภายในบัตร
ฟรี 1 ครั้งแรกต่อเดือน รายการต่อไปรายการละ 10 บาท
Net ID + Password Internet Banking วงเงินตามประเภทลูกค้า
ฟรี 10 ครั้งแรกต่อเดือน รายการต่อไปรายการละ 10 บาท
โอนเงินไปต่างธนาคาร
ATM + PIN วงเงินภายในบัตร
 • ไม่เกิน 10,000 บาท คิดรายการละ 25 บาท
 • 10,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 50,000 บาท คิดรายการละ 35 บาท ตามรายการ Krungthai ATM
Net ID + Password Internet Banking วงเงินตามประเภทลูกค้า
 • ไม่เกิน 20,000 บาท คิดรายการละ 25 บาท
 • 20,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 50,000 บาท คิดรายการละ 35 บาท ตามรายการ Internet BankingVTM หรือ Virtual Teller Machine คือ เครื่องทำธุรกรรมทางด้านการเงินอัตโนมัติ ที่เป็นช่องทางให้บริการกับลูกค้า ทั้งการเปิดบัญชี ออกบัตร ATM และ Debit สามารถชำระเงิน โอนเงิน และสมัครใช้บริการต่างๆได้ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำผ่านระบบ VDO Call เหมือนทำรายการสาขาจริง
ประเภทบริการที่เครื่อง VTM ในปัจจุบัน มีดังนี้
 1. การเปิดบัญชี
 2. การออกบัตร ATM/DEBIT
 3. สมัครใช้บริการ Krungthai NEXT/Internet Banking
 4. สมัครใช้บริการ SMS Alert
 5. บริการโอนเงิน
 6. บริการชำระค่าสินค้า และบริการ
 7. บริการขอ Statement
 8. บริการขอข้อมูลเครดิต (NCB)
 9. แนะนำผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ
สถานที่ติดตั้งเครื่อง Krungthai VTM
 • สยามพารากอน
  (เพิ่มเติมปรับเปลี่ยนสถานที่ ตามประกาศธนาคาร)

บริการ Krungthai VTM ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เหมือนไปที่สาขาด้วยตัวเอง บริการ Krungthai VTM รูปแบบใหม่ของสาขา Virtual Branch ไม่ต้องต่อคิว มีพนักงานคอยช่วยเหลือ ทำรายการผ่าน VDO Call สามารถเปิดบัญชี ออกบัตร ATM และบริการอื่นได้ ทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์, โอนเงินผ่านโทรศัพท์, จ่ายบิลผ่านโทรศัพท์, ebanking, Mobile Banking, Krungthai NEXT, โอนเงินด้วย VDO Call