บัตรกรุงไทย ''พร้อมจ่าย''

บัตรกรุงไทย "พร้อมจ่าย"

สะดวก ปลอดภัย ผ่านบัตรกรุงไทย "พร้อมจ่าย"
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร
ซื้อบัตรแล้วเติมเงิน ใช้ชำระค่าบริการแทนเงินสดที่หน่วยงานราชการได้ทันที
checkimg
ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า/รายปี/เติมเงิน
checkimg
เติมเงินได้ตั้งแต่ 1-200,000 บาท
checkimg
สามารถเช็คยอดเงิน/เติมเงินเข้าบัตร/ถอน/โอน
ได้ที่เครื่อง ATM และ ADM กรุงไทย
บัตรกรุงไทย ''พร้อมจ่าย''

บัตรกรุงไทย พร้อมจ่าย | บัตรเติมเงินใช้แทนเงินสดที่หน่วยงานราชการ บัตรกรุงไทยพร้อมจ่าย สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียม เช็คยอดเงิน เติมเงินเข้าบัตร ถอนและ โอน ได้ที่เครื่อง ATM และ ADM กรุงไทย บัตรกรุงไทย พร้อมจ่าย, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงิน, จ่ายเงินหน่วยงานราชการ