เรื่องเด่น

โปรคุ้ม เมื่อซื้อประกันภัยการเดินสมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส

อัพเดทวันที่ 11 ก.ค. 2567


 โปรคุ้ม 
เมื่อซื้อประกันภัยการเดินสมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส
ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย หรือ Application Krungthai Next ตามเงื่อนไขที่กำหนด


รับ Grab e-Coupon ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์ (บาท) สิทธิพิเศษ
Grab e-coupon (บาท)
ลูกค้าทำรายการ
ในวันปกติ

ลูกค้าทำรายการในวัน 
Double Date
(7.7/8.8/9.9/10.10/11.11 และ 12.12)

1,000 – 1,999 100 200
2,000 – 2,999 200 400
3,000 – 3,999 300 600
4,000 – 4,999 400 800
ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 500 1,000

เงื่อนไขแคมเปญ

 1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยการเดินสมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส ฉบับใหม่ ทั้งแบบรายเที่ยวและรายปีของแอกซ่าประกันภัย ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ทำรายการซื้อประกันภัยฯผ่าน Application Krungthai Next ที่มีการสั่งซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น
 2. Grab e-Coupon(Grab Gifts) จะจัดส่งไปตามที่อยู่อีเมลที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 30 วัน หลังจากวันเริ่มคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ทำรายการซื้อและชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว ให้กับลูกค้าที่มีเงื่อนไขตามที่กำหนด โดยจะถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบการซื้อกรมธรรม์เป็นข้อมูลสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัล หากอีเมล์ไม่ถูกต้อง (ตีกลับ) และไม่ได้รับการติดตามของรางวัลจากลูกค้าภายใน 60 วัน หลังจากวันที่จัดส่ง Grab E-Coupon (Grab Gifts)ไปทางอีเมล์
 4. Grab E-Coupon (Grab Gifts) มีอายุ 120 วัน หลังจากจัดส่งคูปองไปตามที่อยู่อีเมล์ที่ระบุในกรมธรรม์ของท่าน
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ของไปยังบุคคลอื่นหรือเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสดได้
 6. หากมีข้อโต้แย้งให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
 7. เงื่อนไขการใช้ Grab E-coupon (Grab Gifts) จะเป็นไปตามที่ บริษัท Grab กำหนด
 8. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.แอกซ่า ประกันภัย กำหนด
 9. สอบถามรายการส่งเสริมการขายได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวประกันภัยได้ที่ บมจ.แอกซ่า ประกันภัย AXA Customer Service 02-118-8111 หรือ axathai@axa.co.th

ข้อควรทราบ

 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.แอกซ่า ประกันภัย  
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไป ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์