เรื่องเด่น

กรุงไทยเติมบุญ ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่เสียงธรรมวัดท่าขนุน

อัพเดทวันที่ 20 มิ.ย. 2567

"ใจของใครคนนั้น ขัดเกลาด้วยตนเอง ครูบาอาจารย์เป็นเพียงผู้ชี้แนวทางเดินเท่านั้น"
เสียงธรรมจากวัดท่าขนุนโดย
พระครูวิลาศกาญจนธรรม,ดร. หรือพระอาจารย์เล็ก วัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี

ปณิธานของท่าน ในการเน้นการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด และสอนธรรมะแก่ศิษยานุศิษย์ ด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ท่านมีบทบาทในการพัฒนาวัดท่าขนุนเพื่อให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมกรุงไทยเติมบุญ ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่เสียงธรรมวัดท่าขนุน ผ่านการสแกน QR e-Donation
เงินเข้าบัญชีวัดโดยตรง สามารถดู QR e-Donation ได้ที่ Comment แรก ที่ Post นี้
ไม่ต้องเก็บเอกสารใบอนุโมทนา และลดหย่อนภาษีได้ทันที

หรือ ท่านสามารถโอนเงินร่วมบุญได้ที่ เลขที่บัญชี 718-0-24461-9 ชื่อบัญชี วัดท่าขนุน
(กรณีโอนเงินเข้าบัญชี ข้อมูลการทำบุญจะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษี)