ข่าวและประกาศ

ร่วมลงนามถวายพระพร

อัพเดทวันที่ 6 ม.ค. 2565

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมผู้บริหารและพนักงาน นำแจกันดอกไม้สดไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565

ทีม Marketing Strategy