ข่าวและประกาศ

รับโล่เกียรติคุณ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” ธนาคารต้นแบบเพื่อผู้พิการ

อัพเดทวันที่ 27 ธ.ค. 2564

นายมณเฑียร บุญตัน กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” ให้แก่ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย โดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา พิจารณาเห็นควรมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารต้นแบบที่สนับสนุนให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น โดยมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการให้บริการแก่ผู้พิการอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาตู้เอทีเอ็มให้รองรับการใช้งานสำหรับคนตาบอด ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาบริการที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของการเป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 10  Reduced Inequalities การลดความไม่เสมอภาค ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อให้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ให้ทุกภาคส่วนเติบโตอย่างเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการเงิน และข้อ 11 Sustainable Cities and Communities ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีการเข้าถึงการทำธุรกรรม ครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุ่มเพื่อก่อเกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ธนาคารเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สามารถส่งต่อมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐให้เข้าถึงประชาชน ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform ที่ถูกพัฒนาโดย Infinitas by Krungthai ปัจจุบันมีผู้ใข้งานมากกว่า 33 ล้านคน


นอกจากนี้ ธนาคารได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย พัฒนาตู้ให้บริการทางการเงินอัตโนมัติ (ATM) เพื่อยกระดับการให้บริการให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตามีส่วนร่วมทดลองให้คำแนะนำและใช้งานจริงในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าตู้ ATM ที่ธนาคารติดตั้งกว่า 9,600 เครื่องทั่วประเทศ จะสามารถตอบสนองและอำนวยความสะดวกได้อย่างสูงสุด  โดยธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวที่ให้บริการผู้พิการทางสายตา สามารถถอนเงินจากเครื่อง ATM แบบจอสัมผัส (Touch Screen) ซึ่งปัจจุบันมีเครื่อง ATM แบบ Touch Screen รองรับการใช้งานของผู้พิการทางสายตา 3,300 เครื่องทั่วประเทศ โดยธนาคารตั้งเป้าติดตั้งเครื่อง ATM แบบ Touch Screen เพื่อทดแทนตู้ ATM แบบเดิม จำนวน 1,600 เครื่อง ภายในไตรมาสแรกของปี 2565

ที่ผ่านมา ธนาคารได้รับรางวัล TAB Digital Inclusive Awards 2019 จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้รับการโหวตจากผู้พิการทางสายตาให้เป็นโมบายแบงก์กิ้งที่ใช้งานได้สะดวกสบาย ปลอดภัยและถูกต้องแม่นยำ จากการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้งานตามมาตรฐาน UI Accessibility Guideline ของระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทำให้ Krungthai NEXT สามารถรองรับการใช้งานผ่านฟังก์ชั่นตัวช่วยการเข้าถึง เช่น Voice Over ของระบบ iOS หรือ Talk Back ของระบบ Android ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถทำธุรกรรมได้เหมือนกับคนทั่วไป

ธนาคารให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการผ่านโครงการ “กรุงไทยรักคนพิการ” โดยสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการให้ปฏิบัติงานที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันให้การสนับสนุนไปแล้ว 667 คน อีกทั้งยังสนับสนุนผู้พิการให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพกับมูลนิธิหอการค้าไทยอีกด้วย 

ทีม Marketing Strategy
 27 ธันวาคม 2564

แนะนำสำหรับคุณ