ข่าวและประกาศ

“ผยง ศรีวณิช” รับรางวัลนักการเงินแห่งปี 2563

อัพเดทวันที่ 24 ธ.ค. 2564


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศ "นักการเงินแห่งปี 2563" ของวารสารการเงินธนาคาร  แก่ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ด้วยคุณสมบัติการเป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ สร้างความเติบโตยั่งยืนให้กับองค์กร รับผิดชอบต่อสังคมและทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม มีผลงานที่โดดเด่นที่สุดเป็นที่ประจักษ์ชัดในปี 2563 จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการภาครัฐ ในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform  ด้วยบริการ “ G-Wallet”  ส่งต่อมาตรการภาครัฐถึงมือประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง เท่าเทียม โปร่งใส และลดความเหลื่อมล้ำ  ทั้งโครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน  เราชนะ ม.33 เรารักกัน และยิ่งใช้ยิ่งได้ ปฏิวัติการลงทุนของประเทศ ทั้งการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล ผ่านบริการ “วอลเล็ต สบม.” บริการซื้อขายหุ้นกู้ดิจิทัลภาคเอกชน และการซื้อขายทองคำออนไลน์ครบวงจรผ่าน “Gold Wallet”  อีกทั้งยังพัฒนากระเป๋าตังสุขภาพ (Health Wallet) เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เพิ่มการเข้าถึงโอกาสทางด้านการศึกษาด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) บนแอปเป๋าตังฯ  ทำให้ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแอปฯ เป๋าตังกว่า 33 ล้านคน ผู้ใช้งาน Krungthai NEXT 13 ล้านคน ถุงเงิน 1.5 ล้านร้านค้า และ Krungthai Connext 16 ล้านคน ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นผู้นำทางด้าน Digital Banking ที่พร้อมเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต 

ทีม Marketing Strategy
24 ธันวาคม 2564

แนะนำสำหรับคุณ