ข่าวและประกาศ

ธนาคารกรุงไทยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2564 ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

อัพเดทวันที่ 15 พ.ย. 2564
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2564 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง  จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงานและบริษัทในเครือ โดย นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ลูกค้าของธนาคารกรุงไทย และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ร่วมถวายจตุปัจจัย ที่ได้จากพนักงานธนาคาร ลูกค้าของธนาคารและผู้มีจิตศรัทธา ผ่านระบบกรุงไทยเติมบุญ E-Donation  เป็นจำนวน 8,168,220.35 บาท


ทีม Marketing Strategy
15 พฤศจิกายน 2564    

แนะนำสำหรับคุณ