ข่าวและประกาศ

สนับสนุนวชิรพยาบาล จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ดูแลผู้ป่วยโควิด 19

อัพเดทวันที่ 10 พ.ย. 2564

นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยหนักจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 999,000 บาท โดยมี ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ วชิรพยาบาล 

ธนาคารกรุงไทยมีความห่วงใย พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือคนไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน  #กรุงไทยเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน

ทีม Marketing Strategy
10 พฤศจิกายน 2564  

แนะนำสำหรับคุณ