ข่าวและประกาศ

แจ้งพนักงานติดโควิด-19 จำนวน 3 ราย

อัพเดทวันที่ 24 ส.ค. 2564
ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งให้ทราบ กรณีพนักงานธนาคารปฏิบัติงานที่ อาคารนานาเหนือชั้น 5 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 6 และ สาขาสุขุมวิท 93 ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนรวม 3 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธนาคารได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ว่า มีพนักงานปฏิบัติงานที่ อาคารนานาเหนือชั้น 5 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 6 และ สาขาสุขุมวิท 93 จำนวนรวม 3 ราย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยพนักงานทั้ง 3 ราย มิได้มีส่วนในการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรักษาตัว

ธนาคารได้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่บริเวณที่พบผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูง เพิ่มมาตรการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานทุกแห่ง สืบประวัติพนักงานในช่วงก่อนตรวจพบเชื้ออย่างละเอียดและให้พนักงานที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อซึ่งมีความเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรอง และเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ธนาคารแจ้งให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย หรือ Work From Home (WFH) โดยให้พนักงานเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น และเพิ่มมาตรการคัดกรองการเข้าตัวอาคารสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาอย่างเข้มงวด 

ทีม Marketing Strategy
24 สิงหาคม 2564

แนะนำสำหรับคุณ