ข่าวและประกาศ

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมร่วมมือ กอช. ส่งเสริมคนไทยมีเงินออมใช้หลังอายุ 60 ปี ผ่านแอป “กอช.” ตรวจสอบสิทธิ์ สมัคร และส่งเงินออม ครบจบในแอปเดียว

อัพเดทวันที่ 22 ก.ค. 2564

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมร่วมมือ กอช. ส่งเสริมคนไทยออมเงินง่ายขึ้น ผ่านแอป “กอช.”

       สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จับมือ กองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมส่งเสริมให้คนไทยได้มีเงินออมใช้หลังอายุ 60 ปี พร้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นผ่านการออมกับ กอช. สมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสมขั้นต่า 50 บาท สูงสุด 13,200 บาท/ปี และรับเงินสมทบจากรัฐบาล 100% ไม่เกิน 1,200 บาท/ปี เพียงตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน (Application) “กอช.” หรือ www.nsf.or.th 

       นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) เปิดเผยว่า GFA พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนไทยมี วินัยในการออม เพื่อให้มีเงินออมไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิก GFA จ่านวน 4 แห่ง ที่ให้บริการด้านฝากเงิน ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) จะร่วมเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการส่งเสริมการออมของ กอช. ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างแพร่หลายมากขึ้น ผ่าน 3 ช่องทางหลัก คือ

  1. ช่องทางเว็บไซต์ ของแต่ละธนาคาร
  2. ช่องทาง Facebook Page ของแต่ละธนาคารที่มีผู้ติดตามรวมกว่า 2 ล้านราย 
  3. ช่องทาง Line Official Account ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 20 ล้านราย 

       นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. ร่วมกับ สมาคม สถาบันการเงินของรัฐ ในการร่วมกันประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลของ กอช. เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าธนาคารที่มีสิทธิ์สมัครอายุระหว่าง 15-60 ปี โดยสามารถส่งเงินออมขั้นต่า 50 บาท สูงสุด 13,200 บาท/ปี และรับเงินสมทบจากรัฐบาล สูงสุด 100% ไม่เกิน 1,200 บาท/ปี ซึ่งเป็นการส่งเสริมการออมเงิน และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตหลังอายุ 60 ปี โดยการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิ์ สมัครและส่งเงินออมสะสมผ่านแอปพลิเคชัน กอช. รวมถึงการ ค่านวณบ่านาญและดูบัญชีเงินออมได้ตลอดเวลา 

       ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารทั้ง 4 แห่ง หรือแอปพลิชัน “กอช.” โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่าน แอป สโตร์ (App Store) ส่าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนระบบไอโอเอส (IOS) และดาวน์โหลดผ่าน เพลย์ สโตร์ (Play Store) ส่าหรับผู้ใช้สมาร์ท โฟนระบบแอนดรอยด์ (Android) โดยพิมพ์ค่าค้นหาว่า “กอช.” หรือ สแกนผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ได้ที่ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของ กอช. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 หรือ www.nsf.or.th หรือ ติดต่อสมัครสมาชิกและบริการอื่นๆ ของ กอช. ได้ที่ว่าการอ่าเภอ ส่านักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน หรือธนาคารหน่วยรับสมัครสมาชิก ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ในวันและเวลาท่าการของ ธนาคาร 


สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ โทร. 0 2202 1868 และ 0 2202 1961
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนการออมแห่งชาติ โทร. 0 2049 9000 ต่อ 311 

แนะนำสำหรับคุณ