ข่าวและประกาศ

แจ้งพนักงานติดโควิด-19 จำนวน 5 ราย

อัพเดทวันที่ 19 ก.ค. 2564
ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งให้ทราบ กรณีพนักงานปฏิบัติงานที่ อาคารสุขุมวิท ชั้น 13 อาคารไสวบราวน์ 2 ชั้น 5 สาขาอู่ทอง สาขามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ และ สาขาสี่แยกบ้านแขก จำนวนรวม 5 ราย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

พนักงานปฏิบัติงานที่ อาคารสุขุมวิท ชั้น 13 และ อาคารไสวบราวน์ 2 ชั้น 5 ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนรวม 2 ราย โดยพนักงานทั้ง 2 ราย มิได้มีส่วนในการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด อีกทั้ง พนักงานอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย หรือ Work From Home (WFH) ทำให้ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในสำนักงาน

พนักงานปฏิบัติงานที่ สาขาอู่ทอง ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย โดยพนักงานรายดังกล่าวปฏิบัติงานที่สาขา ในวันที่ 1-2 วันที่ 5-9 และวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564

พนักงานปฏิบัติงานที่ สาขามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย โดยพนักงานรายดังกล่าวปฏิบัติงานที่สาขา จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

พนักงานปฏิบัติงานที่ สาขาสี่แยกบ้านแขก ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย โดยพนักงานรายดังกล่าวปฏิบัติงานที่สาขา ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2564

ธนาคารได้ดำเนินการตามมาตรการดังนี้
  1. ปิดพื้นที่ สาขาอู่ทอง เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. 
  2. ปิดพื้นที่ สาขามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. 
  3. ปิดพื้นที่ สาขาสี่แยกบ้านแขก เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. 
  4. สืบประวัติพนักงานในช่วงก่อนตรวจพบเชื้ออย่างละเอียดและให้พนักงานที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อซึ่งมีความเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรอง รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยเป็นระยะเวลาเวลา 14 วัน และติดตามรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด
  5. รายงานกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทีม Marketing Strategy
19 กรกฎาคม 2564

แนะนำสำหรับคุณ