ข่าวและประกาศ

แจ้งขอปรับปรุงรายการ “โอนเงินซ้ำ” กับบางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

อัพเดทวันที่ 12 ก.ค. 2564
ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า จากการเปิดใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 พบว่า ประชาชนมีการใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยร้านค้าใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ในการรับชำระเงิน ซึ่งระบบจะทำการสรุปยอดร้านค้าทุกสิ้นวัน  เพื่อทำการโอนเงินให้ร้านค้าในวันถัดไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา เวลาประมาณ 16.00 น. ระบบฮาร์ดแวร์สำหรับการโอนเงินแบบ bulk payment ของธนาคารเกิดขัดข้อง และระหว่างที่ทำการแก้ไขเกิดการโอนเงินซ้ำซ้อนให้กับบางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง  ซึ่งเป็นการชำระเงินเกินกว่ายอดที่มีการใช้จ่ายจริงให้กับร้านค้า โดยระบบได้ตรวจพบและแก้ไขในเวลาอันรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม มีร้านค้าบางส่วนที่ยังไม่สามารถแก้ไขรายการได้ ธนาคารจึงจะดำเนินการติดต่อร้านค้าดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่พนักงานที่ได้รับมอบหมายผ่านทางโทรศัพท์ หรือนัดเข้าพบลูกค้า  เพื่อชี้แจงรายละเอียดและขอปรับปรุงรายการให้ถูกต้องต่อไป   ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

แนะนำสำหรับคุณ