ข่าวและประกาศ

แจ้งพนักงานติดโควิด-19 จำนวน 5 ราย

อัพเดทวันที่ 9 ก.ค. 2564
ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งให้ทราบ กรณีพนักงานปฏิบัติงานที่ สาขานานาเหนือ ชั้น 1 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 26 สาขาวรจักร อาคารสาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 และ สาขาจอหอ จำนวนรวม 5 ราย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

พนักงานปฏิบัติงานที่ สาขานานาเหนือ ชั้น 1 ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย โดยพนักงานรายดังกล่าว เข้าปฏิบัติงานสาขา ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2564  และวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

พนักงานปฏิบัติงานที่ อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย โดยพนักงานรายดังกล่าว มิได้มีส่วนในการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด อีกทั้งพนักงานอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (WFH) ทำให้ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

พนักงานปฏิบัติงานที่ สาขาวรจักร ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย โดยพนักงานรายดังกล่าว เข้าปฏิบัติงานที่สาขา วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 

พนักงานปฏิบัติงานที่ อาคารสาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย โดยพนักงานรายดังกล่าวโดยพนักงานรายดังกล่าว มิได้มีส่วนในการให้บริการลูกค้าที่สาขาแต่อย่างใด

พนักงานปฏิบัติงานที่ สาขาจอหอ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย โดยพนักงานรายดังกล่าว เข้าปฏิบัติงานที่สาขา ในวันที่ 25 และวันที่ 28-30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 

ธนาคารได้ดำเนินการตามมาตรการดังนี้
  1. ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่พบผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูง สาขานานาเหนือ อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 26 และสาขาวรจักร 
  2. ปิดพื้นที่ที่ทำการสาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.
  3. ปิดพื้นที่สาขาจอหอ เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.18 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.19 น.
  4. สืบประวัติพนักงานในช่วงก่อนตรวจพบเชื้ออย่างละเอียดและให้พนักงานที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อซึ่งมีความเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรอง รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยเป็นระยะเวลาเวลา 14 วัน และติดตามรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด
  5. รายงานกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทีม Marketing Strategy
9 กรกฎาคม 2564

แนะนำสำหรับคุณ