ข่าวและประกาศ

“กรุงไทย” แจ้งพนักงานติดโควิด-19 จำนวน 1 ราย

อัพเดทวันที่ 7 มิ.ย. 2564

       ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งให้ทราบ กรณีพนักงานธนาคารปฏิบัติงานที่ อาคารสาขาปทุมวัน ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

ธนาคารได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ว่า มีพนักงานจำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานที่ อาคารสาขาปทุมวัน ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยพนักงานรายดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ พนักงานได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เนื่องจากมีไข้ และได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564

ธนาคารได้ดำเนินการตามมาตรการดังนี้

  1. ปิดพื้นที่อาคารสาขาปทุมวัน เพื่อทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
  2. สืบประวัติพนักงานในช่วงก่อนตรวจพบเชื้ออย่างละเอียดและให้พนักงานที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อซึ่งมีความเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรอง รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย เป็นระยะเวลาเวลา 14 วัน และติดตามรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด
  3. รายงานกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ธนาคารแจ้งให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย  หรือ Work From Home (WFH) โดยควบคุมสัดส่วนการเข้าปฏิบัติงานในอาคารสำนักงานใหญ่ ไม่เกิน 20-25% และเพิ่มมาตรการคัดกรองการเข้าตัวอาคารสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาอย่างเข้มงวด

ธนาคารตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


ทีม Marketing Strategy
7 มิถุนายน 2564

แนะนำสำหรับคุณ