ข่าวและประกาศ

“บีบีจีไอ” ประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้ครั้งแรก ผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่จองซื้อผ่าน “กรุงไทย” 5 เท่า

อัพเดทวันที่ 12 พ.ค. 2564

“บีบีจีไอ” ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่า 1,300 ล้านบาท เปิดจองซื้อผ่าน “ธนาคารกรุงไทย” แห่งเดียว นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ตอบรับล้นหลาม สนใจจองซื้อเกือบ “5 เท่า” สะท้อนความเชื่อมั่นอนาคตธุรกิจ  


นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการออกหุ้นเป็นครั้งแรก จำนวน 1,300 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ลงทุนให้ความสนใจลงทุนเกือบ 5 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย   โดยหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้มีจำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.53%  ต่อปี มูลค่า 500 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี มูลค่า 800 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 โดยหุ้นกู้ได้เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 7 และ 10 พฤษภาคม 2564 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้  โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้  ลงทุนในธุรกิจใหม่และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ


ความสำเร็จในออกหุ้นกู้ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้ลงทุนต่อธุรกิจของบริษัท ในฐานะเป็นผู้นำในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ของประเทศไทย ซึ่งมีบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นหลัก  และความเชื่อมั่นต่อผลดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยผลประกอบการ ณ สิ้นปี 2563 มีรายได้รวม 12,620 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 845 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 12,731 ล้านบาท และหนี้สินรวม 6,227 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,504 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)โดยคาดว่าจะยื่นไฟลิ่งเพื่อขอเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564


“บริษัทฯ ขอบคุณผู้ลงทุนทุกรายที่ให้ความเชื่อมั่นในหุ้นกู้ของบริษัทฯ และธนาคารกรุงไทย ที่ช่วยให้การเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี” 


นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เปิดเผยว่า  การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บีบีจีไอ ในครั้งนี้ มีนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่สนใจจองซื้อจำนวนมาก เกือบ 5 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย สะท้อนถึงมุมมองผู้ลงทุนที่เล็งเห็นศักยภาพของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลและเอทานอลรายใหญ่ของประเทศและมีแผนขยายการลงทุนไปยังธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน


ทีม Marketing Strategy

12 พฤษภาคม 2564