ข่าวและประกาศ

“กรุงไทย”สำรองเงินสด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 30,155 ล้านบาท"

อัพเดทวันที่ 5 เม.ย. 2564

ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ธนาคารได้สำรองเงินสดเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าและประชาชน  ทั้งที่สาขา และ ตู้ ATM  ระหว่างวันที่  12-16  เมษายน 2564  จำนวน 30,155 ล้านบาท  แบ่งเป็นเขตกทม. จำนวน 5,190 ล้านบาท   และเขตภูมิภาค จำนวน 24,965 ล้านบาท  เป็นการสำรองในสาขา จำนวน  3,795 ล้านบาท และบรรจุตู้  ATM จำนวน  26,360 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารแนะนำลูกค้าและประชาชนทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง  Krungthai  NEXT  และ Krungthai Netbank  เพื่อความสะดวกและปลอดภัย


ทีม Marketing Strategy  

5 เมษายน 2564


แนะนำสำหรับคุณ