ข่าวและประกาศ

วันเดียว “ขายเกลี้ยง” 5 พันล้าน พันธบัตรออมทรัพย์เราชนะวอลเล็ต สบม. “พลิกโฉมลงทุน-หนุนออมยั่งยืน”

อัพเดทวันที่ 2 ก.พ. 2564

“สบน.-กรุงไทย” สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นเราชนะ ผ่านวอลเล็ต สบม. แอปฯ เป๋าตัง วันเดียวหมดเกลี้ยง 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง 19 นาที สะท้อนศักยภาพระบบ “พลิกโฉม” การลงทุนพันธบัตรสู่ช่องทางดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกของประเทศ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินและการออมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า การเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “เราชนะ” ผ่านวอลเล็ต สบม. ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของกรุงไทยวันแรก ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลาม มียอดจองซื้อเต็มวงเงิน 5,000 ล้านบาทตั้งแต่วันแรก และทุบสถิติการเปิดจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์บนวอลเล็ต สบม. ทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเริ่มเปิดขายตั้งแต่ 08.00 น. สิ้นสุดการขายในเวลา 16.49 นาที รวมแล้วใช้เวลาในการขายทั้งหมด 8 ชั่วโมง 19 นาที สะท้อนถึงศักยภาพของระบบที่สามารถตอบโจทย์ประชาชน และ นักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง เริ่มต้นลงทุนแค่ 100  บาทเท่านั้น เป็นการซื้อขายแบบ Real-time ซึ่งผู้ขายมีผลลัพธ์การขายเป็นรายนาที ส่วนผู้ซื้อเห็นข้อมูลของเงินและพันธบัตร รวมทั้งขอมูลการถือครองจะแสดงให้เห็นในวอลเล็ตทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน

ธนาคารได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง ให้เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปฯ เป๋าตังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกำหนดหน่วยลงทุนหน่วยละ 1 บาท ลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและนักลงทุนรายย่อย สามารถเข้าถึงการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึง ผ่านระบบออนไลน์ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดความเสี่ยงจาก COVID-19 ทำให้การเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านวอลเล็ต สบม. ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดขายครั้งล่าสุด สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ มียอดจองซื้อ 1,300 ล้านบาทภายใน 3 นาที และขายหมด 5,000 ล้านบาทในวันเดียว โดยผู้ที่พลาดการลงทุนในครั้งนี้ ยังสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. รุ่นอื่นๆ จากตลาดรอง (Secondary Market) ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปฯ เป๋าตังได้แล้ววันนี้

“นับเป็นความสำเร็จของ สบน. และกรุงไทย ในการเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งนับเป็นการพลิกโฉมการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์สู่ช่องทางดิจิทัลครั้งแรกของประเทศ  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกภูมิภาคสามารถเข้าถึงการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาลได้ จากเดิมที่การลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ถูกมองเป็นเรื่องของนักลงทุนรายใหญ่ หรือกลุ่มชนชั้นกลางในเมืองเท่านั้น ซึ่งการพัฒนาวอลเล็ต สบม. บนแอปฯ เป๋าตัง จะช่วยกระจายโอกาสการเข้าถึงการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ไปสู่นักลงทุนรายย่อยทั่วประเทศ รวมถึงผู้ลงทุนหน้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์การออมและการลงทุน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออมของประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและยั่งยืน”

สำหรับเปิดจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นเราชนะ ผ่านวอลเล็ต สบม. ครั้งนี้ มีจำนวนผู้ซื้อทั้งสิ้น 9,549 คน ยอดลงทุนเฉลี่ยประมาณ 500,000 บาทต่อคน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็น กรุงเทพฯ 32.90% ต่างจังหวัด 67.10 % เป็นเพศหญิงในสัดส่วน 63.80% เป็นเพศชาย 36.20 % โดยผู้ซื้อที่อายุน้อยที่สุด 16 ปีอายุ อายุมากที่สุด 94 ปี ยอดจองซื้อน้อยที่สุด 100 บาท และจองซื้อมากสุด  5 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประชาชนที่พลาดลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นเราชนะ ผ่านวอลเล็ต สบม. ธนาคารยังเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “เราชนะ” วงเงิน 55,000 ล้านบาท จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.00% ต่อปี และ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.50% ต่อปี จำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT  อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง และสาขาของธนาคาร เปิดจำหน่ายพร้อมกันในวันที่ 5 - 15 กุมภาพันธ์ 2564

ทีม Marketing Strategy  
1 กุมภาพันธ์ 2564

แนะนำสำหรับคุณ