ข่าวและประกาศ

กรุงไทยรักชุมชนส่งมอบความสุขปีใหม่ให้ลูกค้า ด้วยชุดของขวัญจากรอยยิ้มของ 4 ชุมชนต้นแบบ

อัพเดทวันที่ 21 ธ.ค. 2563

กรุงไทยรักชุมชน

       ธนาคารกรุงไทยเลือกสรรชุดของขวัญจาก 4 ชุมชนต้นแบบในโครงการ กรุงไทยรักชุมชน เพื่อส่งมอบความสุข ให้กับลูกค้าในเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากชุมชนต้นแบบที่ผลิตโดยฝีมือของชาวบ้านในชุมชน และทรัพยากร
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ได้แก่ ข้าวสมุนไพรประคบร้อนจากชุมชนบ้านหนองสระ สมุนไพรเพื่อสุขภาพจากชุมชนท่ามะโอ ชุดกาแฟแม่กำปองและกาต้มน้ำร้อนพับได้ และชาชงสมุนไพรใบขลู่พร้อมสบู่และสครับเปลือกหอยนางรม บ้านโคกไคร

       นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า  1 ใน 5 เสาหลักของการดำเนินธุรกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์ ในปี 2564 คือ การปรับรูปแบบการทำงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความยั่งยืน รวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือ ดูแลชุมชนต่างๆ ให้เข้มแข็ง ตามแนวคิด “กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

       นอกจากการนำจุดแข็งของธนาคารเข้าไปช่วยเหลือชุมชนในการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และเข้าถึง ระบบการเงินดิจิทัลแล้ว ธนาคารยังสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับการท่องเที่ยวของชุมชน รวมทั้งจัดกิจกรรม ส่งเสริมเพื่อยกระดับสินค้าและบริการต่างๆ  โดยคำนึงถึงศักยภาพของชุมชน ทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่นเป็นหลัก สำหรับในเทศกาลปีใหม่ 2564 ธนาคารได้เลือกสรรผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นจาก 4 ชุมชนต้นแบบ ในโครงการกรุงไทยรักชุมชน มาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ กระจายรายได้และสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก

  • “ข้าวสมุนไพรประคบร้อน” ที่ผลิตจากข้าวหอมบุญ สุดยอดพันธุ์ข้าวหอมมะลิแดง จากบ้านหนองสระ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประคบร้อนเพื่อสุขภาพ ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย ให้กล้ามเนื้อคลายตัว จากอาการบาดเจ็บหรือจากความเครียดในการทำงาน เพียงอุ่นในไมโครเวฟ 1 นาที แล้วนำมาประคบที่บริเวณต้นคอ
  • “ชุดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” จากชุมชนท่ามะโอ จังหวัดลำปาง ซึ่งในชุดประกอบด้วย สเปรย์สมุนไพรกระดูกไก่ดำ น้ำมันเหลืองไพลและขมิ้นชัน  มีสรรพคุณแก้อาการฟกช้ำ ปวดเมื่อย กล้ามเนื้ออักเสบ น้ำมันเขียวย่านาง ใช้ถอนพิษร้อน บรรเทาอาการน้ำร้อนลวก แมลงสัตว์กัดต่อย และสเปรย์กันยุงสมุนไพรตะไคร้หอม
  • ชุดกาแฟแม่กำปอง” ผลิตจากเมล็ดกาแฟ ที่ปลูกแบบปลอดสารพิษ จากชุมชนแม่กำปอง แหล่งผลิตกาแฟพันธุ์     อาราบิก้าชั้นดี  ของจังหวัดเชียงใหม่และมีกาต้มน้ำร้อนพับได้สำหรับคอกาแฟบรรจุอยู่ในชุด
  • “ชาชงสมุนไพรใบขลู่พร้อมสบู่และสครับเปลือกหอยนางรม” ที่ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น สุดยอดภูมิปัญญาชุมชน ของบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา

       โครงการกรุงไทยรักชุมชน เกิดจากวิสัยทัศน์ของธนาคารกรุงไทย ที่ต้องการมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง  และสามารถเติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนของสังคมได้อย่างยั่งยืน


ทีม Marketing Strategy
21 ธันวาคม 2563