ข่าวและประกาศ

กรุงไทยปรับโฉมสาขา เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

อัพเดทวันที่ 2 ธ.ค. 2563

กรุงไทยปรับโฉมสาขา เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

       นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ร่วมเปิดที่ทำการธนาคารกรุงไทยสาขา เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ โฉมใหม่ ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ ภายใต้แนวคิด Modular and Wireless โดยสามารถปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ได้ตามความต้องการของธุรกิจในอนาคต รวมทั้งใช้คอมพิวเตอร์ Notebook ผ่านสัญญาณ Wireless เพื่อการให้บริการที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว  สร้างประสบการณ์ที่ดีและสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป


ทีม Marketing Strategy
2 ธันวาคม 2563

แนะนำสำหรับคุณ