ข่าวและประกาศ

กรุงไทยจับมือนิด้าให้บริการ NIDA University Application

อัพเดทวันที่ 25 พ.ย. 2563

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ศ.ดร.กําพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ NIDA Smart University เพื่อให้บริการ NIDA University Application แพลตฟอร์มการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน การบริหารงานที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของนักศึกษาและบุคลากร เพื่อสนับสนุน NIDA ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก     ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ทีม Marketing Strategy
25 พฤศจิกายน 2563