ข่าวและประกาศ

คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ศึกษาดูงาน Innovation ธนาคารกรุงไทย

อัพเดทวันที่ 28 ส.ค. 2563

            นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ในโอกาสศึกษาดูงาน Krungthai Innovation Lab เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีนายจักรกฤษณ์ กลิ่นสมิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีมนวัตกรรมและวิจัยทางเทคโนโลยี นายธีรวัฒน์ อัศวโภคี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Data Innovation และทีมงานนำเสนอ ณ Innovation Lab ชั้น 3 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563

แกลเลอรี่
แนะนำสำหรับคุณ