ข่าวและประกาศ

กรุงไทยเคียงข้างธุรกิจ ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจในโครงการ DR BIZ

อัพเดทวันที่ 24 ส.ค. 2563

ธนาคารกรุงไทยขานรับโครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” ของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่งพิจารณาปรับลดการผ่อนชำระ ยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ รวมทั้งเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าภาคธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน 50-500 ล้านบาท ตามความเหมาะสมและศักยภาพของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถฟื้นตัวและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาธนาคารได้ให้ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเต็มที่ ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤติโควิค-19 มาอย่างต่อเนื่อง และเตรียมประสานงานกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินอื่นๆ ในการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มีภาระหนี้กับเจ้าหนี้หลายราย ภายใต้โครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” เพื่อบรรเทาภาระหนี้ของลูกค้า และให้สามารถฟื้นตัวกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

“โครงการดังกล่าว มุ่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจทุกประเภทและทุกอุตสาหกรรมที่มีเจ้าหนี้หลายราย และได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเป็นลูกค้าภาคธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน 50-500 ล้านบาท มีสถานะการชำระหนี้เป็นปกติ หรือผิดนัดชำระหนี้กับธนาคารบางแห่งอันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้มีการเจรจาปรับเงื่อนไขสินเชื่อของลูกค้าธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายรายให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว และมีช่องทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกค้าภาคธุรกิจให้ได้ข้อยุติร่วมกันแบบเบ็ดเสร็จในคราวเดียวกัน โดยธนาคารเจ้าหนี้ทุกธนาคารจะบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกัน ตามความสามารถและศักยภาพของลูกค้า เช่น ปรับลดการผ่อนชำระ ยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ หาผู้ร่วมทุน ตลอดจนการเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าที่มีแผนธุรกิจชัดเจนภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร”

ธนาคารกรุงไทย พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการภาคธุรกิจซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติโดยเร็ว ลดภาระทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์วิกฤติ ผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดได้ที่ Krungthai Call Center 02-111-1111 ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สำนักงานธุรกิจทั่วประเทศ หน่วยงานสินเชื่อที่ดูแลท่าน และเว็บไซต์ krungthai.com


ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
24 สิงหาคม 2563

แนะนำสำหรับคุณ