ข่าวและประกาศ

กรุงไทยบริจาค 1.95 ล้านบาทให้สถาบันบำราศนราดูรช่วยผู้ป่วยโควิด-19

อัพเดทวันที่ 24 มี.ค. 2563

กรุงไทยลดดอกเบี้ยเงินกู้ MOR และ MRR

       นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย มอบเงินบริจาคของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทั่วประเทศ และบริษัทในเครือ จำนวน 1,958,519 บาท ให้กับสถาบันบำราศนราดูร เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในโอกาสครบรอบ 54 ปีธนาคาร ซึ่งได้บริจาคผ่านกรุงไทยเติมบุญ e-Donation บนแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เป็นผู้รับมอบ ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
24 มีนาคม 2563

แนะนำสำหรับคุณ