ข่าวและประกาศ

กรุงไทยแจ้งเตือนเว็บไซต์ปลอม

อัพเดทวันที่ 8 พ.ย. 2562

       ธนาคารกรุงไทย แจ้งเตือน ลิ้งค์ URL ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเว็บไซต์ รวมทั้ง Internet Banking ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นเว็บไซต์ปลอมหรือ Phishing ที่ทำขึ้นเพื่อโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ทั้งนี้ ลิ้งค์เว็บไซต์และ Internet Banking ที่ถูกต้องของธนาคารกรุงไทยคือ https://www.ktb.co.th และ https://www.ktbnetbank.com เท่านั้น ธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับ username และ password หรือให้กดลิ้งค์ใดๆ ดังนั้นหากมี email หรือข้อความให้กรอก username หรือ password อย่าได้หลงเชื่อ และให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะเป็นเว็บปลอม อย่าเข้าไปยังเว็บไซต์ หรือให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาดเผยแพร่ 8 พฤศจิกายน 2562

แนะนำสำหรับคุณ