ข่าวและประกาศ

ออกบูธ #กรุงไทยรักชุมชน โชว์ประโยชน์กล้วยป้องไฟป่า

อัพเดทวันที่ 8 ก.ค. 2562

       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562 ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น ทรงเยี่ยมร้านค้าต่างๆ โดย นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และนายปิติ ธนวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย เป็นผู้แทนธนาคาร ถวายกระเช้าที่ระลึก ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

       โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้เยี่ยมชมบูธของธนาคารภายในงาน ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด #กรุงไทยรักชุมชน แสดงนิทรรศการประโยชน์ของกล้วย “ป่าเปียก” แนวพระราชดำริป้องกันไฟป่า พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยที่ได้จากการปลูกในพื้นที่บางกะเจ้า สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยรายได้จากการจำหน่ายนำทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นอกจากนี้ ธนาคารได้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิฯ เพิ่มเติม จำนวน 5 แสนบาท เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ ของมูลนิธิฯ ต่อไป

       สำหรับงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อเผยแพร่พระกรณียกิจของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี ประธานมูลนิธิฯ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการดำเนินงานของมูลนิธิตลอด 24 ปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

       ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00-21.00 น. ทั้งนี้ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 จะมีการแสดงพิเศษเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ และมีการเขียนคำถวายพระพร บนการ์ดรูปหัวใจเพื่อนำไปร้อยเรียงกัน


ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
8 กรกฎาคม 2562

แกลเลอรี่
แนะนำสำหรับคุณ