ข่าวและประกาศ

สนับสนุนการจัดงาน Thailand Cybersecurity 2019

อัพเดทวันที่ 21 มิ.ย. 2562

ดร.พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน Thailand Cybersecurity 2019 ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลบนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ พร้อมส่งเสริมความสามารถในการรักษาความมั่นคงทางสารสนเทศของประเทศ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

ภายในงาน ธนาคารได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เป็นนวัตกรรมใหม่ รวมถึงบริการจัดการทางการเงินที่ทันสมัย พร้อมก้าวสู่การเป็น Invisible Banking โอกาสนี้ ดร.พิเชษฐ ได้เยี่ยมชม บูธธนาคาร โดยมี ดร.ธีรวัฒน์ อัศวโภคี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ องค์กรนวัตกรรมข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อมพนักงาน ให้การต้อนรับ

ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
21 มิถุนายน 2562

แกลเลอรี่
แนะนำสำหรับคุณ