ข่าวและประกาศ

ฝากเงินผ่านไปรษณีย์ไทย
อัพเดทวันที่ 20 มี.ค. 2562

      นายโกศล แช่มชื่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย ร่วมงานจัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานของ บริการ Bank@Post ที่รองรับธุรกรรมทางการเงินของธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่นรวม 10 แห่ง ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562

      บริการ Bank@Post เป็นบริการตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ที่ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมทางการเงิน ได้ที่ไปรษณีย์กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งธนาคารกรุงไทย เป็น 1 ใน 10 ธนาคารพาณิชย์ที่แต่งตั้งไปรษณีย์ไทย เป็น Banking Agent โดยลูกค้าธนาคารสามารถฝาก-โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารผ่านที่ทำการไปรษณีย์ได้ ในวงเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อรายการ และ 100,000 บาทต่อวัน ไม่ต้องใช้สมุดบัญชี มีอัตราค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ เพื่อความสะดวกให้กับลูกค้า

      ทั้งนี้ ในอนาคตไปรษณีย์จะมีการติดตั้งเครื่อง e-KYC หรือเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยข้อมูลทางชีวมิติ เช่น ลายนิ้วมือ ม่านตา การจดจำใบหน้า เพื่อให้ลูกค้าธนาคารสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ที่ต้องดำเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เช่น การให้บริการสินเชื่อ การโอนเงินระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าตลอดจนการให้คำปรึกษาทางการเงินต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุม

       

ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
20 มีนาคม 2562

แกลเลอรี่