ข่าวและประกาศ

ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อัพเดทวันที่ 31 พ.ค. 2567
นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล ประธานผู้บริหาร Risk ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ นานาเหนือ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567


ในโอกาสนี้ ธนาคารได้จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่แสดงให้เห็นถึงงานหัตถศิลป์ "จักสาน" ที่ขึ้นรูปด้วยไม้ไผ่ ทำให้มีขนาดเล็ก เป็นเส้นยาว นำมาขัดประสานกันจนเป็นชิ้นงานที่มีความงามเป็นเอกลักษณ์ และจัดวางซ้อนสลับตกแต่งเป็นรูปทรงดอกไม้ ผสานด้วยเส้นไฟสีทองส่องแสงเรืองรอง แสดงถึงความมีพระบุญญาบารมี เป็นการผสานแนวคิดที่ยังคงไว้ซึ่งงานด้านอัตลักษณ์ไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงให้การสนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร อีกทั้งยังเป็นการรักษางานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่ เป็นมรดกอันทรงคุณค่าของชาติสืบไป


นอกจากนี้ ยังมีการประดับตกแต่งซุ้มอย่างสวยงาม แวดล้อมไปด้วยมวลหมู่บุปผาชาตินานาพันธุ์สีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ พร้อมเบื้องหน้ามีโมเดลเป็น "ม้า" ที่ยืนด้วยท่วงท่าสง่างาม หมายถึงปีนักษัตรประจำวันพระราชสมภพของพระองค์ ที่สะท้อนถึงพระราชจริยวัตรที่งดงาม อ่อนโยน ปราดเปรียว ทั้งยังทรงเข้มแข็ง สง่างาม องอาจ เพื่อน้อมถวายสักการะในวโรกาสมหามงคล


ทีม Marketing Strategy 
31 พฤษภาคม 2567

แนะนำสำหรับคุณ