ข่าวและประกาศ

รมว.ดีอี เปิดตัวโครงการ “PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2

อัพเดทวันที่ 21 พ.ค. 2567


นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน เปิดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 (PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2) โดย นายณัฐวุฒิ พันธุ์ภักดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ พันตำรวจเอกสุรพงศ์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและกำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์บริการลูกค้า NT2


โครงการ PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2 เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทย และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ ทักษะการเรียนรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เกิดความเชี่ยวชาญในการนำไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งเพื่อสร้างนักกฎหมายในอนาคตให้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายด้านเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเปิดโอกาสให้นิสิต และ นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย ร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิด “ป้องกัน-ระวัง-เข้าใจ” ชิงทุนการศึกษากว่า 1 แสนบาท ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าค่ายอบรมความรู้ ที่ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมาทีม Marketing Strategy
21 พฤษภาคม 2567

แนะนำสำหรับคุณ