ข่าวและประกาศ

Saturday School จุดประกายเยาวชนฉลาดรู้ทางการเงิน

อัพเดทวันที่ 9 ก.พ. 2567กรุงไทย X Saturday School จุดประกายเยาวชนฉลาดรู้ทางการเงิน


ธนาคารกรุงไทย ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ Saturday School โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ จำนวน 79 คน ทั้งหมด 4 ครั้ง รวม 237 ชั่วโมงการเรียนรู้ ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม 4 รู้วิธีบริหารจัดการเงิน “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล” เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการออมให้กับเด็กๆ การให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในชีวิตประจำวัน การรู้จักใช้เงิน ปลูกฝังนิสัยรักการออม และรู้เท่าทันมิจฉาชีพ ป้องกันภัยทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นการมอบโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ช่วยสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคง เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน


นอกจากนี้ ขอเชิญชวนน้อง ๆ มางาน Saturday School Big Day 2024 ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่บูธกรุงไทย ลุ้นรับของรางวัลมากมาย พร้อมเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน ที่ได้เรียนรู้การวางแผนทางการเงินในชีวิตประจำวัน แล้วพบกันที่ วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2567 เวลา 09.30 – 15.00 น. ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์กีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น


ทีม Marketing Strategy 
9 กุมภาพันธ์ 2567