ข่าวและประกาศ

เพื่อยกระดับการให้บริการ ธนาคารขอแจ้งปิดระบบชั่วคราว

อัพเดทวันที่ 5 ธ.ค. 2566

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 01.00 - 04.00 น. และ
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 
เวลา 01.00 - 05.00 น.

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center 02 111 1111

เผยแพร่ 5 ธันวาคม 2566